Badania na zawartość glutenu – mamy wyniki kolejnej tury

Tym razem zbadaliśmy 31 produktów. W ich wyborze kierowaliśmy się opiniami z naszego forum i Facebooka, a także wątpliwościami, pytaniami i mailami zgłaszanymi do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Produkty nie miały napisu o możliwej zawartości glutenu, a część z nich dodatkowo opisana była jako produkty bezglutenowe.

Zbadaliśmy też ponownie mąki i kasze naturalnie bezglutenowe, aby sprawdzić czy nadal trafiają się partie wtórnie zanieczyszczone glutenem (przez samosiejki zbóż glutenowych na polu, wspólny transport, zanieczyszczone pszenicą młyny i dalsze przetwórstwo z mąką pszenną czy żytnią).

Do badań w akredytowanym laboratorium wysłaliśmy:

  • chleby sprzedawane jako bezglutenowe z lokalnych, nieznanych nam piekarni
  • chrupki i kaszki kukurydziane
  • kilka rodzajów mąk i kasz naturalnie bezglutenowych
  • musli i płatki owsiane
  • ziarna soczewicy i słonecznika
  • batony z dodatkiem różnych owoców

Wyniki badań

Bez tytułu
W przeważającej ilości wyniki były dobre, jednak…
Gluten pojawił się w mące gryczanej pełnoziarnistej BIO firmy DENVER FOOD. Jest to o tyle niepokojące, że mąka ta jest przez producenta dodatkowo opisana jako bezglutenowa i oznaczona wymyślonym przez producenta symbolem. A poziom glutenu jest powyżej 50 ppm. Przesłaliśmy te wyniki do producenta z prośbą o wyjaśnienie. Poniżej zamieszczamy oświadczenie producenta i ich wynik badań (z marca 2016 roku, niestety bez nr partii). W związku z rozbieżnością tych wyników producent będzie starał się wycofać dostępne na polskim rynku mąki z tej partii i je dodatkowo przebadać.

oświadczenie firmy DENVER FOOD oraz    wyniki badań

Bezpieczny poziom glutenu przekroczyła też mąka sojowa VITA-NATURA (42,5 ± 18,7). Nawet jeśli przyjmiemy wariant optymistyczny i odejmiemy odchylenie, czyli 18,7, to nadal pozostaje 23,8 ppm.
Wyniki innych mąk i kasz były bardzo dobre. Generalnie wygląda na to, że choć obecnie trudno znaleźć kasze naturalnie bezglutenowe bez ostrzeżenia o glutenie, to te, które nie mają tego ostrzeżenia wydają się już czyste.

Chleby ze zwykłych piekarni

Niestety moda na dietę bezglutenową spowodowała, że przybyło tradycyjnych piekarni oferujących pieczywo opisywane jako bezglutenowe, które niestety nie zawsze jest dla nas bezpieczne. Przebadaliśmy chleby dwóch producentów – firm Mix Expert i BIO_PIEKARNIA ZIARNO. Pieczywo z firmy Mix Expert (3 rodzaje chleba) uzyskało bardzo dobry wynik. Ale niestety chleb gryczany bezglutenowy BIO-PIEKARNIA ZIARNO miał ponad 50 ppm glutenu. Ten wynik też przesyłaliśmy do producenta i czekamy na wyjaśnienia.

Dlatego po raz kolejny apelujemy o rozwagę w wyborze bezglutenowego pieczywa.

Zapraszamy do analizy wyników pozostałych zbadanych produktów. Przypominamy, że są to jedynie jednostkowe wyniki konkretnej partii produktów i nie dają nam gwarancji, że następna partia też będzie wolna od glutenu – to już zależy od producenta.

Przy produktach objętych naszą polską i międzynarodową licencją na znak Przekreślonego Kłosa producent zobowiązuje się, że przez cały czas obowiązywania umowy jego produkt będzie bezglutenowy. To zobowiązanie oraz nasz audyt w zakładzie produkcyjnym i regularne badania dopiero oznaczają bezpieczny dla nas produkt. I takie produkty polecamy.

Dziękujemy raz jeszcze za wpłaty z tytułu 1% podatku. Dzięki nim jesteśmy w stanie kontynuować potrzebne dla nas, osób na diecie bezglutenowej, badania. Planujemy już kolejne, jesienią tego roku.

Anna Marczewska
Zarząd Stowarzyszenia

Badania na zawartość glutenu – mamy wyniki kolejnej tury