Współpraca AOECS i BRCGS na rzecz firm ubiegających się o prawo oznaczania produktów znakiem Przekreślony Kłos

BRCGS (Brand Reputation Compliance Global Standards) oraz AOECS (Association of European Coeliac Societies) nawiązały współpracę, której celem jest wspieranie firm ubiegających się o prawo do certyfikowania produktów bezglutenowych znakiem Przekreślony Kłos.

BRCGS stworzyła BRC Foods, jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych norm bezpieczeństwa żywności, podobną do IFS czy ISO 22000. Firmy, które otrzymują certyfikat zgodności z systemem BRC, są regularnie kontrolowane pod kątem spełnienia standardów dotyczących warunków produkcji żywności, jej pakowania, dystrybucji oraz przechowywania. Audyty są przeprowadzane przez upoważnione firmy certyfikujące.

AOECS – europejska organizacja zrzeszająca 35 krajowych stowarzyszeń osób z celiakią, w tym nasze, stworzyła Standard dla żywności bezglutenowej. Firmy spełniające jego wymagania mogą ubiegać się o licencję na znak towarowy Przekreślony Kłos.  Żywność z  tym symbolem jest poszukiwana przez konsumentów na diecie bezglutenowej i cieszy się ich ogromnym zaufaniem, co potwierdza przeprowadzona przez nas ankieta.

W efekcie współpracy dotychczasowy BRC Moduł 12 (produkcja bezglutenowej żywności w zakładach certyfikowanych w systemie BRC) oferowany przez BRCGS zostaje zastąpiony nowym programem certyfikacjiAOECS GFCP (Association of European Coeliac Societies Gluten-Free Certification Program).

Oznacza to, iż firmy spożywcze spełniające wymogi AOECS GFCP mogą teraz ubiegać się o licencję na znak towarowy Przekreślony Kłos w swoim kraju.

Współpraca AOECS i BRCGS na rzecz firm ubiegających się o prawo oznaczania produktów znakiem Przekreślony Kłos