„Choroby zapalne jelit – wyzwania i nadzieje” – relacja z konferencji w Szczecinie

13 maja 2017 roku w Szczecinie odbyła się konferencja pt.„Choroby zapalne jelit – wyzwania i nadzieje”, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zdrowia Przewodu Pokarmowego (World Digestive Health Day) oraz Międzynarodowego Dnia Celiakii. Organizatorami konferencji byli: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz European Lifestyle Medicine Organization we współpracy z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Zachodniopomorskim Oddziałem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskim Towarzystwem Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit – J-elita, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA w Szczecinie i Warszawie, Stowarzyszeniem Apetyt na Życie oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, organizatorem kampanii społecznej www.flakirozrabiaki.org, a także zacnym gronem patronów honorowych.

Inauguracyjny wykład „Choroby zapalne jelit – wyzwania i nadzieje” przedstawił dr n. med. Wojciech Marlicz. Pan Doktor podkreślił, jak istotnym problem medycznym i społecznym jest grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego. Liczba pacjentów z rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelit i choroby Leśniowskiego-Crohna, a także choroby trzewnej stale wzrasta. Drugi wykład „Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami zapalnymi jelit” został odtworzony w formie filmu, ponieważ profesor Grażyna Rydzewska nie mogła być w tym dniu w Szczecinie. Pani Profesor w swoim wykładzie przedstawiła rekomendacje dla lekarzy na temat prowadzenia tej grupy pacjentów, zarówno w zaostrzeniu choroby, jak i w czasie remisji. Pani Profesor zachęcała, aby mimo przewlekłej choroby pacjenci starali się żyć aktywnie i nie rezygnować ze swoich aktywności zawodowych, rodzinnych, a także z realizacji marzeń, ponieważ jak podają statystyki 75% pacjentów to osoby młode do 35 roku życia. Kampania społeczna flakirozrabiaki.org została podjęta właśnie w tym celu, by przekazać chorym niezbędną wiedzę, zachęcić ich do aktywności oraz pokazać, że mimo wszystko można z chorobą żyć szczęśliwie.

Kolejny wykład „Nakarm swój mikrobiom… czyli co jeść, a czego unikać by mieć zdrowe jelita?” przedstawiła prof. Ewa Stachowska. Mówiła o tym, jak przez lata życia człowieka na Ziemi zmienił się sposób odżywiania, jak daleko odeszliśmy od prostego pożywienia do wysoko przetworzonej żywności, która może i ładnie wygląda, można ją długo przechować, ale niestety nie służy naszym jelitom, a co za tym idzie – zdrowiu. Żywność przetworzona pozbawiona jest bakterii i enzymów tak potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania jelit, co prowadzi do dysbiozy, rozszczelnienia jelit, otwierając drogę do przewlekłych procesów zapalnych w jelitach. Następny wykład „Diagnostyka celiakii i monitorowanie diety bezglutenowej” wygłosił Marek Witkowski. Przestawił wytyczne do diagnozowania celiakii oraz zaprezentował nowy, właśnie wprowadzony do obrotu przez Euroimmun, test do monitorowania prawidłowości przestrzegania diety bezglutenowej. Do tej pory po diagnozie celiakii pacjent przechodząc na dietę bezglutenową nie bardzo miał możliwość sprawdzenia, czy sposób w jaki ją stosuje jest prawidłowy. Można było zbadać ponownie poziom przeciwciał lecz ten rodzaj kontroli nie był do końca wystarczający. Teraz mamy nową możliwość monitorowania diety bezglutenowej dzięki użyciu prostych testów wykrywających gluten w kale lub moczu. Na zakończenie tego bloku wykładów przedstawiłam w wystąpieniu pt. „Kropla drąży skałę”, w jaki sposób Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej odpowiada na potrzeby pacjentów, którzy powinni stosować dietę bezglutenową, m.in. poprzez działalność wydawniczą, organizowanie warsztatów, prowadzenie wielu dużych programów, takich jak: MENU BEZ GLUTENU, licencjonowanie znaku Przekreślonego Kłosa na produktach bezglutenowych, tworzenie bazy bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Po tej dużej dawce wiedzy zaprosiliśmy uczestników na chwilę przerwy, by mogli poczęstować się kawą, herbatą, owocami oraz spróbować bezglutenowych słodyczy. W przerwie był też czas na zapoznanie się z ofertą licznych partnerów konferencji.

  

Pierwszy wykład po przerwie „Diagnostyka różnicowa biegunki na podstawie ciekawego przypadku” wygłosił prof. Dariusz Bielicki. Jak przedstawił Pan Profesor diagnostyka cierpiącego na przewlekłą, wyniszczającą biegunkę pacjenta jest czasem bardzo trudna. Mimo starań i dużego zaangażowania lekarza prowadzącego potrafi być długoletnia, zawiła i czasem trudno powiedzieć, że kończy się satysfakcjonującą diagnozą. Mgr farm. Anna Żuk zaprezentowała jak wygląda „Żywienie kliniczne okiem farmaceuty szpitalnego”. Jest to bardzo ważny aspekt prowadzenia pacjenta, często bagatelizowany, a ma kluczowe znaczenie we właściwym przygotowaniu osłabionego chorego do zabiegu operacyjnego, czy we wspomaganiu jego rekonwalescencji. Niebagatelne znaczenie ma żywienie kliniczne dla tych pacjentów, którzy ze względu na przewlekłe choroby zapalne jelit nie mogą dostarczyć drogą tradycyjną wystarczającej ilość składników pokarmowych. Wówczas żywienie dojelitowe czy pozajelitowe jest koniecznością. Przygotowanie właściwej porcji pokarmu jest zindywidualizowane dla każdego pacjenta, dobrane pod względem aktualnego stanu zdrowia, wieku, uwzględnia niedobory, jakie powstały w wyniku choroby.

Marek Lichota zaprezentował Stowarzyszenie Apetyt na Życie w wykładzie „Zapaleni do pomocy – rola organizacji pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego”. Pan Marek pokazał z jakimi problemami borykają się chorzy odżywiający się kropelkowo, a następnie jak stowarzyszenie pomaga poradzić sobie z tymi trudnościami. Często choroby, które dotykają nas lub naszych najbliższych, pozwalają odkryć nam w sobie nowe talenty, możliwości i ogromne pokłady energii, aby działając wspólnie pomagać sobie i innym.

„Kalprotektyna – nowoczesny marker stanu zapalnego jelit” to tytuł wystąpienia Łukasza Fraszki. Dowiedzieliśmy się z niego o najnowszych osiągnięciach w diagnostyce chorób zapalnych jelit. Zuzanna Jankiewicz wystąpiła z prezentacją „Dieta eliminacyjna – czemu nie?”. Opowiedziała o tym, jak trudna i wyboista jest jej droga do właściwej diagnozy. Na szczęście chyba zbliża się do finału, o czym świadczy stabilizacja wagi i duży przypływ energii, który jest teraz udziałem Zuzi, i który daje jej wiele sił do pracy w Zakręconej Kawiarence. Dieta eliminacyjna niekoniecznie jest dietą dla osób pragnących zredukować swą wagę, często pozwala po latach niedoborów prawidłową wagę odzyskać. Dr n. med. Romana Kosik-Warzyńska omówiła „Aktualne możliwości leczenia chorób zapalnych jelit w województwie zachodniopomorskim”, wskazując na najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, a także zaprezentowała działalność Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit „J-elita”.
Przed przerwą zaprosiliśmy uczestników i wykładowców konferencji do wspólnej fotografii (w załączeniu). Po lunchu ostatni blok wykładów rozpoczęła dr Katarzyna Fischer prezentacją pt. „Diagnostyka serologiczna chorób jelit”. Pani Doktor usystematyzowała badania serologiczne, jakie możemy przeprowadzić w drodze do uzyskania właściwej diagnozy. Dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka wygłosiła wykład „Bariera jelitowa – rola i znaczenie w patogenezie, diagnostyce i terapii chorób czynnościowych przewodu pokarmowego”, w którym przedstawiła znaczenie bariery jelitowej w inicjowaniu, rozwoju oraz przebiegu procesu zapalnego jelit. W kolejnym wykładzie „Sanprobi – probiotyki bez glutenu”, Anna Prawdzic-Wondek zaprezentowała szeroki wachlarz probiotyków, omawiając ich zasosowanie. Na zakończenie wystąpiła Weronika Madejska z wykładem „Bez glutenu, bez wyrzeczeń”. Autorka popularnego bloga natchniona.pl opowiedziała nam o swoim życiu – jaką drogę od małej, drobnej dziewczynki do dorosłej, świadomej siebie, osiągającej sukcesy młodej kobiety pokonała, jak problemy zdrowotne wpłynęły na jej życiowe marzenia i plany.


Organizując tegoroczną konferencję mieliśmy zamiar przedstawić nie tyko interesujące tematyką wykłady, ale również pokazać jak wielką rolę pełnią stowarzyszenia pacjentów. Przedstawione historie pokazują, że mimo poważnych, przewlekłych chorób można żyć szczęśliwie i realizować swoje marzenia, a czasem odkryć w sobie nowe możliwości czy talenty, które często nie miałyby możliwości się ujawnić, gdybyśmy byli zdrowi.
Mamy nadzieję że pomimo tak poważnych tematów udało nam się natchnąć uczestników konferencji optymizmem.

W imieniu wszystkich uczestników konferencji serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom za przygotowanie bardzo ciekawych prezentacji oraz poświęcony nam czas. Dziękujemy również wszystkim Partnerom wydarzenia.
Dziękuję za pomoc Kasi, Danusi, Aldonie oraz wszystkim wolontariuszom, którzy pomogli przy organizacji i przeprowadzeniu konferencji, a mojej rodzinie za wyrozumiałość i wsparcie – przed i w trakcie 🙂

Jola Meller

Od Zarządu Stowarzyszenia: Bardzo dziękujemy Joli Meller i wolontariuszom za zaangażowanie i organizację tak wspaniałej konferencji.