Dziękujemy za 1% podatku za 2021!

Co roku Ministerstwo Finansów publikuje listę organizacji pożytku publicznego i kwoty, które przekazali im podatnicy tytułem 1 % podatku. Nasze Stowarzyszenie otrzymało za 2021 rok 230 281,56 zł. Bardzo dziękujemy!

Pieniądze otrzymywane od osób, którym bliski jest temat diety bezglutenowej przeznaczamy na 4 cele:

Zobacz jaką SUPERMOC ma dla nas ta forma wsparcia Stowarzyszenia przez podatników.

Trochę ciekawostek i liczb związanych z 1% podatku

Z roku na rok coraz więcej podatników przekazuje 1% podatku na rzecz OPP. Rośnie też łączna kwota przekazanych środków.

W 2022 r. 15,9 mln podatników przekazało 8945 organizacjom pożytku publicznego łączną kwotę w wysokości 1,114 mld zł. Przeciętny podatnik przekazał w na rzecz tych organizacji 70 zł.  Jak zwykle największą kwotę otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. To organizacja, która zbiera pieniądze na poszczególne konta swoich podopiecznych. 2,8 mln osób przekazało jej 210,5 mln zł. To 18% wszystkich pieniędzy przekazanych przez podatników.

30 pierwszych organizacji, które otrzymały najwięcej, zebrało aż 55% wszystkich przekazanych przez podatników środków. Taka sytuacja utrzymuje się od lat.

Jak na tym tle wygląda nasze Stowarzyszenie?

Ze środkami w wysokości 230 281,56 zł jesteśmy na pozycji 420 z 8945 obdarowanych organizacji. Jest to jak dotąd najwyższa kwota, jaką Stowarzyszenie otrzymało od 2007 r. To w tym roku uzyskaliśmy status OPP. O kwotach przekazanych przez podatników w poszczególnych latach piszemy tutaj.

Warto dodać o planowanej zmianie programu 1% dla OPP. W wyniku tzw. Polskiego Ładu od 1 stycznia 2023 r. prawdopodobnie wszystkie organizacje otrzymałyby znacznie niższe kwoty. Dlatego podjęto decyzję o tym, że podatnicy przekażą w przyszłym roku nie 1 a 1,5% podatku.

Serdecznie dziękujemy za pamięć o Stowarzyszeniu!

Zobacz nasze coroczne sprawozdania na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Nasz nr KRS: 0000273781.

Dziękujemy za 1% podatku za 2021!