Jakie są polskie organizacje pozarządowe?

Nasze Stowarzyszenie jest jedną z około 80.000 organizacji pozarządowych działających w Polsce (zarejestrowanych jest dużo więcej, bo aż 143.000, ale wiele z nich nie jest aktywnych). Organizacje społeczne działają po to, żeby wpływać na jakiś fragment rzeczywistości, zmieniać świat – czasem rozumiany jako najbliższe otoczenie – na lepsze. A jak wygląda ich codzienność?

O bardzo wielu ciekawych aspektach funkcjonowania III sektora w Polsce można przeczytać w raporcie dotyczącym kondycji polskich organizacji pozarządowych w 2018 roku. Raport przygotowało Stowarzyszenie Klon/Jawor. Dowiemy się z niego jaka jest kondycja stowarzyszeń i fundacji w Polsce w 2018 roku: ile mają pieniędzy i skąd pozyskują środki? Czy stać je na zatrudnianie personelu? Czy mają wolontariuszy? Czy współpracują z partnerami? Czy korzystają z nowych technologii? Jak same oceniają swoją sytuację? Co im przeszkadza, a czego potrzebują?

Przykład: przeciętna liczba członków w stowarzyszeniach w Polsce to 30 osób, z czego połowę stanowią kobiety, a średni budżet organizacji to 28.000 zł. Przeciętnie w organizacjach pozarządowych pracują 3 osoby.

A jak na tym tle plasuje się Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej? Po kilkunastu latach działalności, z pokaźną liczbą członków (4600), 9 stałymi pracownikami, stabilnym fundraisingiem i na podstawie wielu kryteriów opisanych w raporcie Stowarzyszenie można określić jako „Dorosłego Ustatkowanego Zawodowca” (sformułowanie autorów raportu). Jak to wygląda dokładnie? Szczegóły poznają członkowie Stowarzyszenia 25 maja 2019 r. podczas konferencji z okazji XIV Międzynarodowego Dnia Celiakii w Warszawie, na którą już teraz serdecznie zapraszamy (więcej informacji wkrótce).

Tymczasem zachęcamy do przeczytania raportu (dzięki grafikom jest bardzo czytelny i łatwy w odbiorze).

Jakie są polskie organizacje pozarządowe?