Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na nasz list otwarty

Minister Zdrowia powołał zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Czy zespół zajmie się również naszymi problemami?

Na początku lipca Minister Zdrowia powołał zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, który ma się zająć m.in. wskazanym przez nasze Stowarzyszenie problemem braku możliwości zlecania przez lekarzy POZ podstawowych badań z krwi diagnozujących celiakię. Taką informację w piśmie do Stowarzyszenia przekazał nam Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pismo jest odpowiedzią na nasz list otwarty do ministerstwa, wymieniający cztery najważniejsze problemy osób z celiakią oraz propozycje ich rozwiązania, który przygotowaliśmy i wysłaliśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Celiakii, 16 maja tego roku. 

Plany przyjrzenia się badaniom zlecanym przez lekarzy POZ przez ministerialny zespół napawają ostrożnym optymizmem. Z pewnością będziemy w kontakcie z jego członkami, którym przekażemy nasze stanowisko i wiedzę w temacie. Będziemy o tym na bieżąco informować.

Jednocześnie z przykrością stwierdzamy, że Ministerstwo nie odniosło się rzeczowo do pozostałych postulatów Stowarzyszenia przedstawionych w liście otwartymWedług nas najpilniejszymi problemami oprócz braku możliwości zlecenia podstawowych badań diagnostycznych przez lekarza POZ w kierunku celiakii są:

  1. Ograniczony dostęp do diagnostyki i pilna potrzeba zwiększenia świadomości na temat celiakii wśród lekarzy.
  2. Wysoki koszt leczenia dietą bezglutenową i brak wsparcia ze strony państwa, nawet osób o najniższych dochodach.
  3. Brak standardów długoterminowego monitorowania celiakii, choroby przewlekłej trwającej całe życie.

Dlatego nie poddajemy się i będziemy nadal starać się przebić z tematem celiakii i diety bezglutenowej przez urzędniczy mur.

Pełna odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji o zespole w MZ.

Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na nasz list otwarty