Jest pierwsza odpowiedź w sprawie petycji

Nasza petycja „STOP dyskryminacji osób z celiakią – domagamy się refundacji” została przekazana trzem Ministerstwom: Zdrowia, Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jedną z propozycji, o której piszemy w petycji, a którą skierowaliśmy do Ministerstwa Finansów, jest umożliwienie osobom z celiakią skorzystania z ulgi podatkowej na zakup specjalistycznej żywności, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zakupu leków. Odpowiedź ministerstwa właśnie nadeszła i nie jest dla nas optymistyczna.

W skrócie można by ją ująć tak: NIE, ponieważ ulga na zakup leków nie obejmuje specjalistycznej żywności, a ponadto ulgi podatkowe nie obejmują wszystkich (rolnicy), więc byłoby to niesprawiedliwe (fragment pisma): 

oraz NIE, ponieważ taka ulga dla osób z celiakią spowodowałaby deficyt budżetowy i miałoby to niekorzystne następstwa społeczne (!!!):

Poniżej cała treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Przygotujemy odpowiedź Stowarzyszenia na to pismo i będziemy informować o dalszych losach petycji.

Jest pierwsza odpowiedź w sprawie petycji