Kontynuacja badań rodzin z celiakią – 14.05.2016r.

pobranie krwi MDCSzanowni Państwo,
Zespół naukowy Centrum Zdrowia Dziecka w 2012 roku rozpoczął badania w kierunku oceny częstości występowania celiakii u krewnych 1-go stopnia osób chorych na celiakię. Podczas tegorocznych obchodów XI Międzynarodowego Dnia Celiakii, w dniu 14 maja 2016 roku, ponownie zapraszamy te osoby, które przebadaliśmy 4 lata temu! Zapraszamy ponownie tych krewnych 1-go stopnia (rodziców, rodzeństwo, dzieci) osób chorych na celiakię, u których w badaniach genetycznych haplotypu DQ2/DQ8 był wynik dodatni !!! Jednorazowo pobierzemy od Państwa (lub Państwa dzieci) ok. 4 ml krwi na badanie przeciwciał. Wyjątkowo mogą wziąć udział w badaniach krewni I stopnia z rodzin objętych już przez nas badaniem, którzy nie mieli pobranej krwi w 2012 roku !!! Celiakia jest to choroba o podłożu genetycznym, co powoduje, że krewni chorych na celiakię stanowią grupę zwiększonego ryzyka zachorowania, dlatego też powinno się u nich wykonywać badania przesiewowe w kierunku celiakii.

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu w dniu 14 maja 2016 roku, w godzinach 13.00-18.00 w Ambulansie do poboru krwi, usytuowanym obok Centrum Konferencyjnego Hotelu Gromada w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 32. Proszę rejestrować się mailowo: zagroba.malgorzata@gmail.com Wszelkich informacji udziela Małgorzata Zagroba               – tel. 501 343 193;

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
Kierownik Pracowni Immunologii
Zakład Patologii
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie