Magazyn „Bez glutenu” – już w przygotowaniu!

Trwają prace nad 11 numerem magazynu „Bez glutenu”. Jak zawsze będzie rozsyłany do członków Stowarzyszenia, którzy terminowo opłacają składkę członkowską (30 zł na rok) i nie mają zaległości za poprzednie lata, w tym za 2019 rok.

Składkę można opłacić online. Można też sprawdzić, czy nie zalega się z opłatą członkowską, wysyłając maila na adres: n.lipietta@celiakia.pl.

Uwaga – magazyn nie dotrze, jeśli będziemy mieć w bazie stary adres! Bardzo prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy w ostatnim roku zmienili miejsce zamieszkania, o przesłanie nam swojego aktualnego adresu do korespondencji na n.lipietta@celiakia.pl.

Magazyn „Bez glutenu” – już w przygotowaniu!