Magazyn „Bez glutenu” – na jaki adres wysłać?

Bardzo prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy w ostatnim roku zmienili miejsce zamieszkania, o przesłanie nam swojego aktualnego adresu na n.lipietta@celiakia.pl.

Magazyn „Bez glutenu” wkrótce trafi do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy mają uregulowaną składkę za rok 2018.

O tematyce numeru piszemy tutaj.

Magazyn „Bez glutenu” – na jaki adres wysłać?