MDC 2021: Neurologiczne i psychiatryczne objawy celiakii

Zaburzenia równowagi i pamięci, drgawki, mgła mózgowa, bóle głowy, drętwienia kończyn, lęki, depresja – czy mogą mieć związek z celiakią? Tak! Prawie połowa dorosłych osób ze świeżo zdiagnozowaną celiakią ma objawy neurologiczne lub psychiatryczne.

Najlepiej poznane i opisane są ból głowy i migreny, ataksja glutenowa (zaburzenia koordynacji ruchowej, mowy, pamięci itd.) i neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów). Wiele osób z niezdiagnozowaną celiakią cierpi na depresję, stany lękowe, psychozy, ADHD czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Z celiakią wiąże się też epilepsja, i encefalopatia, ale także objawy parkinsonowskie i alzheimerowskie czy upośledzenie funkcji poznawczych (tzw. mgła mózgowa).

Inne objawy: słabsze wyniki w nauce i zaburzenia myślenia, pogorszenie mowy,  zaburzenia równowagi, senność, bóle przy ruchach kończyn, szuranie nogami, niedowład, mało sprężysty chód, nerwobóle różnych części ciała, rwa kulszowa, zaburzenia węchu, smaku i słuchu, drętwienia języka, pieczenie, drętwienie, mrowienia w kończynach, zawroty głowy.

W ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się około 200 prac naukowych na temat neurologicznych i psychiatrycznych objawów nietolerancji glutenu. Pokazuje to, jak ważny i narastający jest to problem. Objawy neuropsychiatryczne są częstym powikłaniem niezdiagnozowanej celiakii. Są też jednak badania wiążące je z nieceliakalną nadwrażliwością na gluten (lub pszenicę).

Jeśli pacjent zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowany, można się spodziewać normalizacji, a nawet ustąpienia objawów. Jednakże u osób pozostających bez diagnozy przez wiele lat może dojść do trwałego uszkodzenia układu nerwowego z atrofią i utratą komórek. Czego już niestety nie da się odbudować. U chorych z objawami neurologicznymi ścisła dieta bezglutenowa jest kwestią najważniejszą. Nawet śladowe ilości glutenu potrafią utrwalać zmiany w układzie nerwowym.

Chcecie przeczytać więcej na temat typowych objawów neurologicznych? Więcej o tym, co je powoduje? Publikujemy także przejmujące relacje pacjentów i wywiad z lekarzem neurologiem.

O tym jak niszcząco gluten działa na psychikę osób z celiakią piszemy w najnowszym numerze „Bez glutenu”. Magazyn jest dostępny dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

Jak się zdiagnozować w kierunku celiakii?

#CeliakiaMistrzyniwChowanego

#MDC2021

MDC 2021: Neurologiczne i psychiatryczne objawy celiakii