Niektóre opakowania biodegradowalne i naczynia jednorazowe nie dla celiaków

Badania pokazują, że żywność bezglutenowa może być zanieczyszczona glutenem z biodegradowalnych opakowań i naczyń jednorazowych. Potwierdziły to trzy niezależne testy, które przeprowadziły różne europejskie stowarzyszenia osób z celiakią. Niestety prawodawstwo UE nie reguluje obecnie informacji o alergenach w materiałach tego typu mających kontakt z żywnością (FCM, ang. food contact materials).

Popularność opakowań do żywności produkowanych z materiałów biodegradowalnych, również pochodzenia roślinnego, wciąż rośnie. Dotyczy to zarówno jednorazowej zastawy stołowej (talerze, sztućce, słomki itp.), jak i produktów do pakowania żywności. Większość biodegradowalnych opakowań pochodzi z kukurydzy, pulpy celulozowej, drewna lub bambusa. Jednak na rynku można znaleźć również produkty biodegradowalne pochodzące ze zbóż zawierających gluten lub na bazie makaronu (słomki).

Włoskie Stowarzyszenie osób z Celiakią (AIC) wraz z Włoskim Instytutem Opakowań przeprowadziło badanie dotyczące możliwego kontaktu krzyżowego glutenu z biodegradowalnych opakowań i zastawy stołowej z żywnością bezglutenową. Jego wyniki pokazują, że żywność była zanieczyszczona w ilościach znacznie przekraczających maksymalny dopuszczalny próg zawartości glutenu.

Jak testowano opakowania?

W badaniu Włosi przetestowali dwa rodzaje żywności. Tradycyjny włoski miękki ser (Crescenza) i bezglutenową lasagne przygotowaną specjalnie dla osób z celiakią. Żywność miała 30-minutowy kontakt z biodegradowalnymi opakowaniami na bazie otrębów pszennych. Ser pozostawiono w temperaturze pokojowej, natomiast lasagne w gorącym piekarniku. Chodziło o to, by odwzorować rzeczywiste sytuacje, w jakich się je  zwykle przechowuje.

W obu przypadkach gluten przedostał się z opakowań do produktów spożywczych. Przed testem i ser i lasagne przebadano pod kątem zawartości glutenu i potwierdzono ich bezglutenowość (poniżej 5 mg/kg). Po teście ser wykazywał zawartość glutenu na poziomie 45 mg/kg, (45 ppm) a w lasagne przekraczał poziom 80 mg/kg (80 ppm). Przypomnijmy, że bezpieczne dla osób z celiakią są produkty o maksymalnej zawartości 20 ppm glutenu. Włoski test potwierdził wyniki badań stowarzyszenia holenderskiego i hiszpańskiego na ten temat.

Świadomość firm produkujących opakowania

We Włoszech większość opakowań biodegradowalnych używanych do paczkowanej żywności jest wykonana z materiałów niezawierających glutenu. Jednak podczas gdy 77% firm objętych badaniem używało materiałów niezawierających glutenu, pozostałe 23% początkowo nie wiedziało, czy ich opakowania zawierają gluten. Niestety w chwili obecnej w Europie nie ma obowiązku deklarowania składu FCM. Stawia to osoby cierpiące na różne nietolerancje pokarmowe w niekorzystnej sytuacji podczas używania tego typu opakowań.

Dlatego osoby z celiakią powinny unikać opakowań biodegradowalnych pochodzących ze zbóż zawierających gluten lub gdy ich skład nie jest jasny. Może to stanowić poważne zagrożenie dla ich zdrowia. Miejmy nadzieję, że niedługo uda się tę kwestię uregulować prawnie na poziomie Unii Europejskiej, nad czym już pracuje AOECS, Association of European Coeliacs Societies. 

Niektóre opakowania biodegradowalne i naczynia jednorazowe nie dla celiaków