Nowy wykaz produktów z Przekreślonym Kłosem – 20 września 2022

Przedstawiamy najnowszy wykaz licencjonowanych Produktów ze znakiem Przekreślonego Kłosa, stan na 20 września 2022 r. To już trzecia w tym roku edycja naszego wykazu. Zawiera informacje o około 2 200 polskich produktach bezglutenowych,  regularnie badanych na zawartość glutenu.

Zakłady producentów podlegają audytom pod kątem spełnienia wymogów Standardu AOECS, wypracowanego w ramach współpracy 38 stowarzyszeń osób z celiakią zrzeszonych w AOECS. Zaświadcza o tym międzynarodowy znak Przekreślonego Kłosa na etykiecie. W ciągu ostatnich 3 miesięcy przeprowadziliśmy około 30 audytów w firmach licencjonowanych.

Zachęcamy do zapoznania się z najświeższą ofertą producentów, bo jak zawsze w wykazie pojawiły się ich nowe produkty.

W wykazie nie zostały ujęte produkty firm: Szarłat, Piekarnia Żurek i Kubara, które nie posiadają już licencji.

Wykaz produktów licencjonowanych dostępny jest do pobrania w pliku PDF.

Nowy wykaz produktów z Przekreślonym Kłosem – 20 września 2022