Odpowiedź GIS na interwencje Stowarzyszenia

W niektórych produktach (np. w chlebach „bezglutenowych” wytwarzanych w zwykłych piekarniach), które wysłaliśmy do laboratorium podczas ostatniej tury badań, wykryliśmy poważne przekroczenia norm dopuszczalnej zawartości glutenu. Zaistniałą sytuację zgłosiliśmy do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z prośbą o interwencję. Przedstawiciele właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych przeprowadzili szczegółową kontrolę w każdej z firm. W wyniku podjętych działań organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobowiązały producentów do zmiany opakowań oraz monitorowały proces wycofania niewłaściwych produktów z rynku. Szczegółowa odpowiedź Głównego Inpektoratu Sanitarnego znajduje się tutaj. 

To bardzo ważne, aby eliminować z rynku niewłaściwie oznaczone produkty, stwarzające zagrożenie dla osób chorych. Mamy prawo do zakupu i spożywania bezpiecznych dla nas produktów, właściwie wytwarzanych i oznaczanych.

Część kontroli inspekcje sanitarne przeprowadzają tylko dzięki interwencjom Stowarzyszenia i wykrywanym przez nas naruszeniom prawa żywnościowego podczas badań produktów na zawartość glutenu finansowanych z wpłat tytułu 1% podatku.

Bardzo prosimy o pamięć o Stowarzyszeniu także w tym roku.

Odpowiedź GIS na interwencje Stowarzyszenia