Odpowiedź na petycję z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2 lipca otrzymaliśmy odpowiedź na petycję Stowarzyszenia „STOP dyskryminacji osób z celiakią – domagamy się refundacji” od trzeciego z ministerstw, tym razem od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszą negatywną odpowiedź przesłało Ministerstwo Finansów, kolejna nadeszła z Ministerstwa Zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Cierpliwie czekaliśmy na ostatnią opinię na temat informacji przedstawionych w petycji. Nie spodziewaliśmy się zbyt wiele, gdyż wcześniej otrzymaliśmy dwie dość kuriozalne odpowiedzi. Niestety i tym razem urzędnicy nie dostrzegli potrzeby stworzenia uregulowania prawnego wspierającego osoby z celiakią w trudach zakupu specjalistycznej bezglutenowej żywności.

Na plus tej odpowiedzi można zaliczyć to, że Ministerstwo przynajmniej przedstawia obecnie dostępne (niestety dla wąskiej grupy) źródła pomocy osobom z celiakią. I że nie wyjaśnia nam czym jest dieta bezglutenowa lub czym są podatki, czyli traktuje nas jak osoby, które wiedzą czym się zajmują. Nie pisze też, że gdybyśmy otrzymali dofinansowanie, spowodowałoby to deficyt budżetowy i niekorzystne następstwa społeczne (patrz: pozostałe odpowiedzi).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada, że są dwa sposoby na uzyskanie finansowego wsparcia w przypadku celiakii: orzeczenie o niepełnosprawności (dla dziecka do 16 r. ż.) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 r. ż.), a także pomoc uzyskana ze środków pomocy społecznej.

Ministerstwo informuje, że choroby przewlekłe (a taką jest celiakia) mogą stanowić podstawę do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, jednak sama choroba nie jest podstawą do wydania takiego orzeczenia. Jak czytamy w piśmie „naruszenie sprawności organizmu nie zawsze powoduje ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu”, a „orzekanie o niepełnosprawności jest przede wszystkim oceną tych ograniczeń”. Dlatego orzeczenie o niepełnosprawności może być przyznane osobie z celiakią, jeśli według komisji osoba ta spełnia odpowiednie kryteria. W praktyce zwykle nie jest przyznawane, jeśli chory nie cierpi dodatkowo na inne schorzenia.

Natomiast zasiłki celowe lub specjalne zasiłki celowe z pomocy społecznej są przyznawane osobom o niskich dochodach (kryterium dochodowe to obecnie 701 zł dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie).

Mamy już zatem informacje od wszystkich trzech ministerstw, do których skierowaliśmy naszą petycję w sprawie dyskryminacji osób z celiakią. Kolej na naszą odpowiedź i dalsze działania w tej sprawie. Będziemy o nich informować.

Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Odpowiedź na petycję z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej