Pismo z Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na list otwarty

W Międzynarodowy Dzień Celiakii 16 maja 2021 r. wysłaliśmy do Ministra Zdrowia list otwarty. Opisaliśmy w nim problemy, z którymi mierzą się osoby z celiakią w Polsce oraz zaproponowaliśmy sposoby ich rozwiązania. Jest pierwsza reakcja Ministerstwa w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w liście otwartym przedstawiliśmy 4 główne problemy, którym chorzy z celiakią (zdiagnozowani i niezdiagnozowani) muszą stawiać czoła na co dzień. Są to:

  • Ograniczony dostęp do diagnostyki i pilna potrzeba zwiększenia świadomości na temat celiakii wśród lekarzy.
  • Brak możliwości zlecenia podstawowych badań diagnostycznych przez lekarza POZ.
  • Wysoki koszt leczenia dietą bezglutenową i brak wsparcia ze strony państwa, nawet osób o najniższych dochodach.
  • Brak standardów długoterminowego monitorowania celiakii, choroby przewlekłej trwającej całe życie.

Zarząd Stowarzyszenia w tym samym liście przygotował Ministrowi konkretne propozycje konstruktywnego podejścia do poszczególnych tematów. Treść listu znajduje się tutaj.

Właśnie otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia pismo, które nie jest jeszcze odpowiedzią na opisane problemy i propozycje ich rozwiązania. Pozostawia jednak nadzieję na to, że urzędnicy bliżej przyjrzą się naszym sprawom.

Oto treść pisma:

Pismo z Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na list otwarty