Porady dietetyczne we Wrocławiu dla członków Stowarzyszenia

zoz_psie_poleIndywidualne darmowe porady dietetyczne dla członków naszego Stowarzyszenia będą się odbywały w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Psie Pole” Sp. z o.o. przy ul. Potockiego 2 we Wrocławiu. Porady będą dostępne raz w miesiącu, w wyznaczony dzień (ogłaszany na stronie www.celiakia.pl ). Termin pierwszych konsultacji: 04.12.2015r. w godz.: 16:30-20:00.

Konsultacje są dostępne tylko dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską na dany rok kalendarzowy. Konsultacje trwają 45 minut i są udzielane jednorazowo dla każdej osoby. Obowiązkowa rejestracja pod numerem telefonu: (71) 325 23 25. Przed konsultacją należy okazać w rejestracji dowód opłaty składki członkowskiej.
Porad udziela dietetyk: mgr inż. Katarzyna Dudziak.