Sos czosnkowy Roleski – wycofanie produktu z rynku

Firma Roleski wycofuje z rynku partię sosu czosnkowego o numerze: 16.11.2021 L2.C3 z datą produkcji 19.02.2021 i datą ważności 16.11.2021 oznakowaną jako produkt bezglutenowy.

Aktualizacja: 17 maja 2021 r. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wycofania jednej partii sosu czosnkowego ze względu na obecność glutenu. Treść komunikatu dostępna jest tutaj.

W wycofywanej partii sosu przekroczony został dopuszczalny poziom glutenu. Według analizy przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie jego poziom wyniósł 63 ppm. Inspektor decyzją KO.8290.72 2021 z 15 kwietnia 2021 r. zakwestionował zamieszczenie na opakowaniu informacji „bez glutenu” i „produkt bezglutenowy”. Część zakwestionowanej partii produkcyjnej została zatrzymana w magazynie, jednak zanim to się stało część trafiła na rynek.

Firma Roleski poinformowała nas dopiero dziś (12 maja) o tym, że partia sosu 16.11.2021 L2.C3 znalazła się w dystrybucji detalicznej, a producent podjął działania na rzecz jej wycofania z rynku. Poniżej publikujemy oświadczenie Roleskiego w tej sprawie.

Firma TÜV SÜD pracująca na zlecenie naszego Stowarzyszenia przeprowadzi audyt w firmie Roleski. Będziemy wyjaśniać sprawę dostawców surowców w zakładzie.

Oświadczenie firmy Roleski:

Sos czosnkowy Roleski – wycofanie produktu z rynku