Spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnik za nami

8 września 2022 r. w gościnnych progach Urzędu Miasta Rybnik spotkaliśmy się pod hasłem „Jak radzić sobie z dietą bezglutenową?” Przy herbacie i bezglutenowych ciasteczkach poruszyliśmy tematy dotyczące samej diety, ale również bezpiecznych zakupów i problematyki prowadzenia kuchni bezglutenowej w warunkach domowych.

Pojawił się także bardzo ważny i aktualny w kontekście nowego roku szkolnego temat problemów, z jakimi spotyka się dziecko bezglutenowe w szkole i przedszkolu (i naturalnie również jego rodzice).

Swoją obecnością zaszczyciła nas Kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika Pani Katarzyna Korba, która wzięła udział w rozmowie na te trudne tematy. Zapewniła, że placówki podległe tutejszemu Urzędowi Miasta będą umożliwiały rodzicom chorych dzieci dostarczania dla nich bezglutenowych posiłków.

Na spotkanie przyjechały również osoby z odległych miejscowości, co potwierdza, że takie spotkania są bardzo potrzebne.

Serdecznie dziękujemy wszystkich przybyłym oraz p. Katarzynie Korbie za aktywny udział, a władzom miasta za przychylne podejście do naszego Stowarzyszenia i umożliwienie spotkania się w murach Urzędu.

Jacek Oleś – Oddział Śląsk

Spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnik za nami