Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci z celiakią

Wielu rodziców zgłasza się do nas z pytaniem o bezpieczeństwo szczepienia przeciw COVID-19 u swoich dzieci z celiakią czy też alergią na pszenicę. Część dzieci ma współistniejące choroby autoimmunologiczne. Prośbę o oficjalne stanowisko w tej sprawie skierowaliśmy do Pani Profesor Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej.

Wielu rodziców zadaje sobie obecnie to pytanie: czy moje dziecko z celiakią powinno być szczepione przeciw COVID-19? Czy są jakieś przeciwwskazania w przypadku dzieci z alergiami i innymi niż celiakia chorobami autoimmunologicznymi, np. cukrzycą typu I? Część osób wyraża zaniepokojenie, czy szczepionki przeciw COVID-19 są w ogóle bezpieczne dla najmłodszych. W związku z licznymi wątpliwościami zwróciliśmy się z prośbą o oficjalne stanowisko do prof. dr hab. n. med. Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej. Pani Profesor jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Jest również kierownikiem Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Pani Profesor, czy dzieci z celiakią i innymi chorobami z autoagresji powinny być szczepione przeciw COVID-19?

Zarówno dorośli, jak i dzieci z celiakią i innymi nietolerancjami glutenu winni być szczepieni przeciwko COVID-19. Zalecenie dotyczy również osób z celiakią i cukrzycą. Nie ma przeciwskazań do szczepień w tych grupach chorób autoimmunizacyjnych. Obecnie, to znaczy od 7 czerwca, granica wiekowa szczepień przeciwko COVID -19 została obniżona. Szczepimy już dzieci w wieku 12-15 lat i słusznie, bo im więcej osób będzie zaszczepionych, tym tzw. odporność populacyjna będzie większa. Na razie nie ma zaleceń w sprawie szczepienia młodszych dzieci.

Warto podkreślić, że szczepienia ochronne są najlepszą formą profilaktyki chorób zakaźnych. Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać niż leczyć, także w przypadku COVID-19 i występujących u dzieci powikłań (tzw. PIMS*).

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do szczepień? Kiedy najlepiej zaszczepić dziecko?

Nie ma przeciwwskazań do szczepień u dzieci poza wybranymi chorobami (np. aktywna choroba infekcyjna). Ostateczną decyzję podejmuje zawsze lekarz kwalifikując dziecko do szczepienia. Jedyną szczepionką dopuszczoną do stosowania u dzieci jest obecnie preparat Pfeizer/BioNTech, który dobrze przebadano w tej grupie wiekowej. Najlepiej zaszczepić dziecko jak najszybciej.

Otrzymujemy też pytania od kobiet z celiakią, które są w ciąży. Czy im również zaleca się szczepienie przeciwko COVID-19?

Decyzję o szczepieniu kobiety w ciąży z celiakią podejmuje prowadzący ciążę ginekolog.

*PIMS (ang. paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2), tzw. zespół pocovidowy u dzieci. Jest to  wieloukładowy zespół zapalny u dzieci, które przechorowały COVID-19. Jego przyczyną jest reakcja immunologiczna (układu odpornościowego) na COVID-19. Pojawia się po dwóch–czterech tygodniach od zakażenia. Może ona wystąpić również wtedy, gdy zakażenie było bezobjawowe.

Więcej informacji na ten temat jest np. na stronie pacjent.gov.pl.

Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci z celiakią