Szkolna rada rodziców a sprawy dzieci na diecie bezglutenowej

W październiku pisaliśmy o zmianach prawnych, według których każde dziecko w szkole podstawowej ma prawo zjeść ciepły posiłek, także dziecko na diecie bezglutenowej (link do tekstu). Otrzymaliśmy właśnie pismo z Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej sprawie.

Poprzednie pisma, które wpłynęły do Stowarzyszenia, m.in od kuratoriów z różnych województw, wskazywały by rodzice pytania w sprawie posiłków bezglutenowych kierowali bezpośrednio do dyrektora szkoły. To dyrekcja szkoły decyduje bowiem o realizacji wspomnianego prawa do ciepłego posiłku. Natomiast w ostatnich dniach otrzymaliśmy list z Ministerstwa Edukacji i Nauki, który wskazał na radę rodziców jako organ szkoły, który może wystąpić do dyrektora z prośbą o określenie możliwości zapewnienia ciepłego posiłku dziecku na diecie bezglutenowej.

Warto zatem pamiętać o roli rady rodziców w procesie pomocy naszemu dziecku w zakresie diety w placówce. Rodzic nie musi działać w pojedynkę, a może zwrócić się o pomoc do rady rodziców, szczególnie w tych przypadkach, kiedy to dyrekcja placówki nie jest przychylnie nastawiona do potrzeb dziecka na diecie bezglutenowej.

Jak napisano w piśmie skierowanym do nas z Ministerstwa Edukacji i Nauki: „… zgodnie z art. 83 i 84 ustawy Prawo Oświatowe – rada rodziców może występować: do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki, w tym także w zakresie oczekiwań dotyczących specjalnych potrzeb żywieniowych np. dzieci na diecie bezglutenowej”.

Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie dysponuje materiałami szkoleniowymi dla miejsc żywienia zbiorowego, które może przekazać placówce. Możemy też przeszkolić pracowników kuchni w zakresie bezpiecznego przygotowywania posiłków bezglutenowych. Zapraszamy dyrekcje szkół i rodziców do kontaktu w tej sprawie.

Szkolna rada rodziców a sprawy dzieci na diecie bezglutenowej