Trudne emocje dziecka na diecie – jak mu pomóc?

Skupieni na codziennym przestrzeganiu diety bezglutenowej czasem zapominamy zastanowić się nad tym, czy nasze dziecko radzi sobie emocjonalnie z dietą. Czy czuje się inne lub odrzucone poprzez swoje ograniczenia żywieniowe? Jak reaguje na uwagi otoczenia? Może wymaga wsparcia?

Każdy rodzic, który dowiaduje się o chorobie przewlekłej dziecka, przeżywa szereg silnych emocji z tym związanych. Zmiana stylu życia związana z celiakią nie zawsze jest łatwa dla dziecka i może jej towarzyszyć wiele problemów natury psychologicznej. Nie tylko z samoakceptacją, ale także z radzeniem sobie w różnego rodzaju sytuacjach związanych z życiem na diecie, uwagami otoczenia na temat choroby czy glutenu, poczuciem inności czy odrzucenia.

Dlatego staraj się wspierać dziecko w budowaniu kompetencji społecznych, zwiększaniu jego samodzielności i poczucia własnej wartości. To nie tylko pomoże mu lepiej radzić sobie z obciążeniami, które niesie stosowanie diety. Ale też zdejmie z niego poczucie winy i nadmiernej odpowiedzialności za to, jak się czuje i jak radzi sobie (lub nie radzi) w różnych sytuacjach.

Co możesz robić?

  • Pokazuj, że życie na diecie bezglutenowej to jest trudność, którą można pokonać i która nie musi być przeszkodą w szczęśliwym i zdrowym życiu. Samoakceptacja, spokój i poczucie wpływu pomogą dziecku w zbudowaniu poczucia własnej wartości.
  • Pomocne w akceptacji choroby i diety bezglutenowej mogą być książki, które przygotowaliśmy specjalne dla dzieci na diecie. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich rodziców, członków Stowarzyszenia.

Co je Jan?

Wspomaganie w przeżywaniu emocji

Wiele dzieci z celiakią odczuwa różne trudności emocjonalne, takie jak większa depresyjność, zaburzenia nastroju, stany lękowe, wybuchy złości, ataki paniki czy fobia społeczna.

Jeśli cokolwiek w zachowaniu dziecka cię niepokoi, warto udać się do psychologa lub psychoterapeuty po specjalistyczną pomoc. Wsparcie specjalisty bywa pomocne także dla samych rodziców, którzy często nie wiedzą, jak w tych trudnych sytuacjach skutecznie wspierać swoje dziecko, bez obwiniania siebie i bez generowania w sobie poczucia winy za stan i samopoczucie dziecka.

Pamiętaj o tym, że dziecko ma prawo do wszelkich emocji, jakie odczuwa, a jedyny aspekt do pracy to sposoby, jakimi będzie je komunikowało innym.

Co możesz robić?

  • Wspieraj dziecko w podejmowaniu wysiłku, aby akceptować swoje emocje i adekwatnie na nie reagować.
  • Pomóż dziecku radzić sobie ze stresem, złością i innymi nieprzyjemnymi emocjami.
  • Dawaj wspierające, ale i zwiększające samoświadomość emocjonalną dziecka komunikaty, np. „Widzę, że ta sytuacja bardzo cię zasmuciła i teraz, od dłuższego czasu, trudno ci się rozchmurzyć. Co poprawiłoby ci samopoczucie? Jak mogę cię wesprzeć? Może załatwimy tę sprawę inaczej? Jak wolałbyś zareagować w przyszłości?”.

Towarzyszenie w rozwiązywaniu trudności w grupie rówieśniczej

Dzieci na diecie bezglutenowej często mają kłopot w odnalezieniu się w sytuacjach rówieśniczych. Mogą unikać spotkań z rówieśnikami, obawiając się wykluczenia czy niezrozumienia. Jeśli na to dodatkowo nałożą się trudności emocjonalne bądź obniżony nastrój, dziecku może być bardzo trudno zbudować satysfakcjonujące relacje społeczne.

Jednocześnie kontakty rówieśnicze są dzieciom absolutnie niezbędne do zdrowego rozwoju.

Dlatego ważne jest podnoszenie kompetencji społecznych dziecka, by umiało budować i utrzymywać relacje z rówieśnikami, radzić sobie z presją grupy czy pominięciem związanym z „innością”.

Co możesz robić?

  • Stwarzaj dziecku przestrzeń do opowiadania o wszelkich trudnościach związanych z jego odnalezieniem się w grupie (jeśli takie w ogóle wystąpią) po to, aby uzyskać dokładną informację, w jakich obszarach ma problemy.
  • Słuchaj, nie oceniaj, wspieraj dziecko w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań. Pomocne mogą być komunikaty w stylu: „Rozumiem, że jest ci przykro i że ta sytuacja była trudna. Czego ci trzeba? Jak chciałabyś zareagować? Może wspólnie się zastanowimy, jak to zrobić następnym razem?”.

Więcej na temat emocji i radzenia sobie z wyzwaniami diety bezglutenowej piszemy w poradniku dla rodziców:

Partnerem projektu jest firma Bezgluten.

Znajdziesz w nim również wiele praktycznych wskazówek na temat diety bezglutenowej w szkole czy przedszkolu, podczas wyjazdów, zielonych szkół czy na urodzinach koleżanek i kolegów.

Chcesz wiedzieć więcej na temat psyche dzieci z celiakią? W lutym odbędzie się webinar poświęcony emocjom u dzieci. Dokładny termin i szczegółowe informacje podamy wkrótce.

Trudne emocje dziecka na diecie – jak mu pomóc?