Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 28 sierpnia 2021

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na coroczne Walne Zgromadzenie. Organizujemy je w sobotę 28 sierpnia, w godzinach 12.00 – 15.00 w auli Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Dokładny adres: ul. Nowoursynowska 159c, Warszawa Ursynów, budynek nr 32 (zielony).

Ze względu na pandemię i ustawowe przesunięcie obowiązujących organizacje pozarządowe terminów prezentacji sprawozdań, nasze Walne Zgromadzenie kolejny raz odbywa się w dość nietypowym czasie, tym razem pod koniec wakacji. Staraliśmy się wybrać termin możliwe najbezpieczniejszy dla nas wszystkich. Podczas spotkania planujemy zachowanie obowiązujących w tym czasie przepisów i zasad bezpieczeństwa.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentujemy merytoryczne i finansowe podsumowanie roku 2020 oraz działalności bieżącej. Jak zwykle omówimy najbliższe plany Stowarzyszenia i podejmiemy stosowne uchwały, będzie też czas na dyskusję.

Jeśli w I terminie zabraknie quorum, ogłaszamy II termin Walnego tego samego dnia na godzinę 12:10.
Prosimy członków Stowarzyszenia, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy zgloszenia@celiakia.pl do 20 sierpnia 2021 r. ze słowem „Walne” w tytule maila.

W związku z ciągle istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym zapraszamy samych członków Stowarzyszenia, bez osób towarzyszących.

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 28 sierpnia 2021