Warsztaty kulinarne dla dzieci w Piekarni Putka w Warszawie

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na warsztaty z lepienia jagodzianek w Piekarni Bezglutenowej Putka przy ul. Tarnowieckiej 41 w Warszawie, które odbędą się we wtorek 7 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

Warsztaty rozpoczną się od przygotowania dzieci do wejścia na teren Piekarni, a następnie uczestnicy zapoznają się z techniką przygotowania ciasta. Lepienie jagodzianek będzie odbywać się w pięcioosobowych grupach. Przewidujemy także zwiedzanie piekarni.

Na koniec warsztatów dzieci będą mogły skosztować przygotowanych przez siebie jagodzianek, a także zostaną wręczone im dyplomy uczestnictwa.

Zapisy: pierwszeństwo udziału w warsztatach mają dzieci członków Stowarzyszenia z opłaconą składką członkowską za 2018 rok.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zapisywanie wyłącznie dzieci będących na diecie bezglutenowej. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną do dnia 2 sierpnia na adres e-mail: zgloszenia@celiakia.pl.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko rodzica, numer telefonu oraz imię i wiek dziecka.

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty kulinarne dla dzieci w Piekarni Putka w Warszawie