Współpraca międzynarodowa ma sens

Czy wiesz jak wyglądałaby dziś nasza rzeczywistość, gdyby nie  międzynarodowa współpraca organizacji z Europy (i nie tylko)?  Gdyby nie wspólnie podejmowane działania osób, które w wielu krajach na co dzień zajmują się tematyką celiakii i diety bezglutenowej ?

A co byłoby, gdyby nasze Stowarzyszenie na początku swojej działalności skupiło się wyłącznie na informowaniu o zasadach diety bezglutenowej zamiast myśleć szerzej, być aktywnym i korzystać z doświadczeń innych krajów?

Na pewno na sklepowych półkach nie byłoby ponad 2200 licencjonowanych produktów z Przekreślonym Kłosem. To efekt zaangażowania w Europejski System Licencyjny. Nie można byłoby też odwiedzać ponad 150 przeszkolonych lokali z programu MENU BEZ GLUTENU. Stworzyliśmy go opierając się na doświadczeniach naszych kolegów z Włoch i Wielkiej Brytanii. Życie osób z celiakią w Polsce wyglądałoby zupełnie inaczej, gonilibyśmy świat znacznie wolniej niż teraz. Miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj w dużej mierze zawdzięczamy aktywnej współpracy międzynarodowej z innymi organizacjami, którą nasze Stowarzyszenie prowadzi od wielu lat. Mówimy o tym, bo 21 września obchodzimy Dzień Współpracy Europejskiej. 

Jak to się zaczęło?

W 1988 r. w Barcelonie spotkali się przedstawiciele czterech stowarzyszeń europejskich: z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji, pomagających chorym na celiakię i założyli Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Osób z Celiakią (AOECS, Association of European Coeliac Societies). Od tego czasu organizacja ta znacznie zwiększyła swoje rozmiary i obecnie jest rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej rzecznikiem osób z celiakią. To dzięki działaniom AOECS W Unii Europejskiej ustalono próg 20 ppm glutenu dla żywności bezglutenowej i wprowadzono obowiązek informowania o obecności glutenu w produktach. AOECS ma wiele innych zasług na gruncie zmiany prawa oraz świadomości o celiakii i diecie bezglutenowej na całym świecie.

Nasze Stowarzyszenie od początku swojego istnienia chciało być częścią tej organizacji. I czerpać z doświadczeń innych krajów po to, żeby szybciej naprawiać trudną sytuację osób z celiakią w Polsce. Staliśmy się członkiem AOECS już w 2007 r., rok po utworzeniu Stowarzyszenia. Wkrótce podjęliśmy się też największego zadania w ramach tej współpracy: poprawy bezpieczeństwa żywności bezglutenowej w Polsce poprzez certyfikację produktów bezglutenowych.

Czym jest Europejski System Licencyjny stworzony przez AOECS?

To międzynarodowy program licencjonowania bezglutenowej żywności, który prowadzi obecnie 38 krajowych stowarzyszeń pochodzących z 29 krajów. W stowarzyszeniach tych zrzeszonych jest w sumie około 300 000  osób z celiakią z całej Europy.

Problemy z zanieczyszczonymi glutenem produktami od zawsze spędzały sen z powiek osobom na diecie. Dlatego głównym celem programu jest podniesienie bezpieczeństwa osób z celiakią poprzez oznaczanie sprawdzonej bezglutenowej żywności wspólnym, dobrze rozpoznawalnym w całej Europie symbolem Przekreślonego Kłosa.  Znak Przekreślonego Kłosa nie jest jak inne symbole mające przekazać konsumentowi informację, że produkt jest bezglutenowy. Znak Przekreślonego Kłosa jest najlepszą możliwą gwarancją dla osób z celiakią, bo znaleźć go można wyłącznie na produktach bezglutenowych spełniających ściśle określone wymogi. Najważniejsze z nich to regularna kontrola zawartości glutenu i niezależne audyty w zakładach produkcyjnych. Symbol Przekreślonego Kłosa to zastrzeżony prawnie znak towarowy. 

Więcej bezpiecznej żywności

Dziś dzięki współpracy w ramach programu licencyjnego w całej Europie mamy 23 000 certyfikowanych produktów bezglutenowych. Z tego prawie 10% to oferta polskich producentów. A nasze Stowarzyszenie plasuje się na 4 miejscu pod kątem ilości licencjonowanych produktów, zaraz po stowarzyszeniach z Włoch, Francji i Hiszpanii.

To wspaniały efekt współpracy Stowarzyszenia, producentów i konsumentów. Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają, że symbol Przekreślonego Kłosa cieszy się ogromnym zaufaniem konsumentów. Podobnie jest w innych krajach europejskich.

Gdzie można znaleźć produkty z Przekreślonym Kłosem?

Co kwartał aktualizujemy wykaz produktów ze znakiem Przekreślonego Kłosa. Jest on dostępny w formie pliku PDF. Dostępna jest także aplikacja na smartfony bez Glutenu. Wybierając się z kolei w podróż po Europie warto korzystać z europejskiego wykazu produktów ze znakiem Przekreślonego Kłosa dostępnego tutaj.

Certyfikowanie żywności bezglutenowej to nie jedyne zadanie stowarzyszeń zrzeszonych w AOECS. Jesteśmy dumni z przynależności do tak ważnej organizacji międzynarodowej, jaką jest AOECS. Przynosi ona wymierne korzyści osobom na diecie bezglutenowej w Polsce. Będziemy nadal czerpać z tej współpracy, aby krok po kroku realizować  misję Stowarzyszenia: zmiany naszego kraju na coraz bardziej przyjazny osobom na diecie bezglutenowej.

Współpraca międzynarodowa ma sens