Zatrucie w szpitalu? Zgłoś to Rzecznikowi Praw Pacjenta

Na przestrzeni ostatnich lat dieta bezglutenowa teoretycznie stała się dostępna w szpitalach i sanatoriach. Niestety jej dostępność nie przekłada się na jakość i bezpieczeństwo osób na diecie. Wielu pacjentów i kuracjuszy skarży się na błędy dietetyczne, z jakimi muszą się mierzyć na szpitalnych oddziałach lub w sanatoriach. Zdarza się podawanie zwykłego chleba, kasz, zup zagęszczanych mąką, wątpliwych wędlin. Jeśli pacjenta w szpitalu żywieniowo wspierają bliscy, może powiedzieć o dużym szczęściu. Ale co wtedy, gdy rodzina nie może pomóc?

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako pacjenci mamy prawo zgłaszać do Rzecznika wszelkie nieprawidłowości związane ze świadczeniami zdrowotnymi w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to również wyżywienia. Jeżeli naruszono Twoje prawa jako pacjenta w szpitalu czy sanatorium w kwestii błędów związanych z dietą bezglutenową, możesz:

 • skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta – zadzwonić na bezpłatną infolinię 800 190 590 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 • wysłać wiadomość na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
 • wysłać pismo z opisem sytuacji na adres: Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
 • skontaktować się za pośrednictwem czatu, który dostępny jest na stronie RPP w zakładce Kontakt.

Warto pamiętać, że dużo zależy od nas samych. Jeśli jako pacjenci nie będziemy zgłaszać błędów personelu, zatruć glutenem podczas hospitalizacji lub pobytu w sanatorium, niewiele się zmieni w kwestii świadomości na temat diety bezglutenowej. 

Przypomnijmy, że każdy z nas jako pacjent ma prawo:

 • otrzymywać świadczenia zdrowotne, które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • otrzymywać informacje o swoim stanie zdrowia i o zakresie świadczeń, których udziela placówka medyczna
 • zgłaszać działania niepożądane produktów leczniczych
 • oczekiwać zachowania tajemnicy informacji związanych ze swoim leczeniem
 • wyrazić zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub tego nie zrobić
 • oczekiwać poszanowania swojej intymności i godności
 • mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej
 • sprzeciwić się opinii albo orzeczeniu lekarza
 • oczekiwać poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego
 • otrzymać opiekę duszpasterską lub jej nie chcieć
 • przechowywać swoje wartościowe rzeczy w depozycie

Warto także pamiętać, że przy okazji udzielania świadczeń zdrowotnych możne nam towarzyszyć osoba bliska, bez względu na status relacji. Jako rodzic zaś mamy też prawo być obecni przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naszemu dziecku. 

Do Rzecznika Praw Pacjenta może zgłosić się każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia jej praw jako pacjenta. Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Pacjenta m.in.:

 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach indywidualnych oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
 • reprezentuje poszkodowanych pacjentów w sprawach cywilnych,
 • analizuje skargi pacjentów i określa zagrożenia i obszary w systemie ochrony zdrowia, które wymagają naprawy,
 • współpracuje w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami, które udzielają świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik Praw Pacjenta ma obowiązek nie pozostawiać bez zbadania żadnego sygnału, który nawet w małym stopniu wskazywałby na naruszenie praw pacjenta.

Zatrucie w szpitalu? Zgłoś to Rzecznikowi Praw Pacjenta