Zaufanie do Przekreślonego Kłosa – badanie w całej Europie

Czy licencjonowany znak Przekreślonego Kłosa na opakowaniu produktu bezglutenowego daje nam poczucie bezpieczeństwa? Czy konsument na diecie bezglutenowej wie, że za licencją stoją regularne badania produktów i audyty w zakładach? Jak postrzegamy ten wyjątkowy symbol my, a jak producenci żywności bezglutenowej?

AOECS (Association of European Coeliac Societies) zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej znaku Przekreślonego Kłosa. Badanie będzie przeprowadzone jednocześnie we wszystkich krajach członkowskich AOECS. Pytania są skierowane do trzech grup odbiorców – konsumentów na diecie bezglutenowej, producentów, którzy mają podpisaną z nami umowę na używanie licencjonowanego znaku Przekreślonego Kłosa oraz do innych firm, które wytwarzają produkty bezglutenowe, ale oznaczają je w inny sposób.

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o wypełnienie ankiety (zajmuje to kilka minut). Odpowiedzi pomogą sprawdzić stowarzyszeniom zrzeszonym w AOECS czy znak Przekreślonego Kłosa jest rozpoznawalny i ważny, czy preferują Państwo produkty tak oznaczone. Jest to bardzo istotne także dla producentów bezglutenowej żywności, których również prosimy o wyrażenie swojej opinii w ankiecie.

Wyniki ankiety zostaną opublikowane w maju 2018 r. Poniżej znajdują się linki do poszczególnych wersji, prosimy o wybranie właściwej:

  • Ankieta dotycząca znaku Przekreślonego Kłosa dla osób na diecie bezglutenowej
  • Ankieta dotycząca znaku Przekreślonego Kłosa dla producentów licencjonowanych
  • Ankieta dotycząca znaku Przekreślonego Kłosa dla firm, które nie mają umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem
Zaufanie do Przekreślonego Kłosa – badanie w całej Europie