Zjazd AOECS 2019 w Mediolanie

Kilka dni temu w Mediolanie zakończyło się 33 Walne Zgromadzenie AOECS (26-29.09.2019). To wydarzenie ważne dla wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w AOECS, dla nas również (nasze Stowarzyszenie jest członkiem tej europejskiej organizacji od 2007 roku). AOECS (Association of European Coeliac Societies) zrzesza obecnie około 40 stowarzyszeń z całej Europy, przez co reprezentuje interesy ponad 300 000 osób dotkniętych celiakią.

Ponieważ termin zjazdu AOECS zbiegł się z 40-tą rocznicą powstania Włoskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią (AIC), imprezie towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa. Przedstawiono kilka interesujących wykładów, m.in.: o przyczynach wzrastającej epidemiologii celiakii (C. Catassi, Ancona, Włochy), komórkach T-cells, ich roli w diagnozie i leczeniu celiakii (L. Sollid, Oslo, Norwegia) oraz o terapiach wspomagających lub alternatywnych w celiakii (M. Maki, Tampere, Finlandia). Dyskutowano o przyszłości celiakii, jej diagnozowaniu, ale także o ewolucji glutenu i możliwości wyhodowania pszenicy bezpiecznej dla osób z celiakią – przedstawiono wyniki holenderskich prac na ten temat.

Nasze Stowarzyszenie podczas konferencji i Walnego Zgromadzenia AOECS reprezentowała Małgorzata Źródlak. Dyskutowano na tematy wspólne dla wszystkich stowarzyszeń – o Europejskim Systemie Licencyjnym (znak Przekreślonego Kłosa), bezpieczeństwie żywności bezglutenowej spożywanej w restauracjach, o wspólnych inicjatywach i planach na najbliższy rok. Do AOECS przyjęto też kolejne stowarzyszenia – z Litwy, Białorusi i Turcji.

Podczas zjazdu firma Schär oficjalnie przyjęła zaproszenie na Gluten Free EXPO V w Krakowie (8-9 maja 2020) oraz potwierdziła swoją obecność. Zaproszenia otrzymali również przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w AOECS.

Z licznych rozmów kuluarowych wynika, że wiele osób z zagranicy jest zainteresowanych przyjazdem na EXPO, głównie ze względu na atrakcyjność Krakowa i słynną polską gościnność, ale także ze względu na nasz profesjonalizm jako organizatorów zjazdu AOECS w Warszawie w 2016 roku. Bardzo miło było słyszeć po raz kolejny z ust wielu uczestników spotkania, że warszawski zjazd był jedną z najlepszych imprez AOECS, w jakich uczestniczyli.

Zjazd AOECS 2019 w Mediolanie