Zmieniamy prawo! Projekt ustawy na rzecz dzieci z celiakią w sejmie

27 czerwca 2024 r. to kolejny ważny i przełomowy dzień dla rodziców i ich dzieci na diecie bezglutenowej. Poseł Bartosz Romowicz złożył w sejmie projekt ustawy na ich rzecz. Jest to efekt naszej wspólnej pracy w Parlamentarnym Zespole ds. Celiakii, co też podkreśliliśmy podczas briefingu dla dziennikarzy w sejmie. Zobacz, co chcemy zmienić!

W trakcie krótkiego wystąpienia dla mediów, które odbyło się w holu głównym Sejmu RP wraz z posłami ogłosiliśmy złożenie ważnej ustawy na rzecz dzieci na dietach eliminacyjnych. Wyjaśniliśmy cel ustawy i idee, jakie nam przyświecały w pracach nad nią w Parlamentarnym Zespole ds. Celiakii.

Co to za ustawa i jakie zmiany na korzyść naszych dzieci wprowadza?

Obecnie prawo nakazuje, by szkoły podstawowe zapewniły uczniom jeden ciepły posiłek w trakcie dnia oraz miejsce do jego spożycia w szkolnej stołówce. Czy prawo takie przysługuje także dzieciom na diecie bezglutenowej i na innych dietach eliminacyjnych? Tylko w teorii. Praktyka jest zupełnie inna. Jak jest naprawdę przedstawiliśmy podczas drugiego spotkania naszego Parlamentarnego Zespołu ds. Celiakii. Bardzo wiele przykładów nierównego traktowania, wręcz dyskryminacji i braku empatii w przedszkolach i szkołach zaczerpnęliśmy z przygotowanej przez nas ankiety dla rodziców. Wciąż prosimy o jej wypełnianie!.

Zdecydowana większość dzieci na diecie bezglutenowej nie może liczyć na bezpieczne bezglutenowe wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole. Dotyczy to także innych dzieci, które z powodu choroby (np. alergii) nie mogą jeść tego, co rówieśnicy. Dlatego 27 czerwca 2024 r. poseł Bartosz Romowicz złożył w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe. Wypracowany wspólnie z grupą ekspertów projekt wprowadza zasadniczą zmianę. Jest to konieczność zapewnienia dzieciom przez wszystkie placówki edukacyjne posiłków zgodnych z ich szczególnymi wymaganiami zdrowotnymi powodującymi konieczność wyeliminowania z posiłków niektórych produktów spożywczych.

Pełen tekst projektu ustawy znajduje się na stronie sejmowej.

Ważne – to nie będzie martwe prawo

Małgorzata Źródlak podczas konferencji prasowej mówiła, że dieta bezglutenowa to nie jest fanaberia i nie jest dietą z wyboru. Dla dzieci z celiakią jest jedyną formą leczenia i mają one prawo do równego traktowania z innymi dziećmi w placówkach edukacyjnych. Z kolei poseł Bartosz Romowicz podkreślił, że nakazując placówkom dostosowanie się do nowego prawa nie zostawimy ich bez pomocy. Nasze Stowarzyszenie wie, jak to zrobić, by dieta bezglutenowa była prowadzona w sposób bezpieczny. Dlatego z naszą pomocą powstaną odpowiednie przepisy wykonawcze dla żłobków, przedszkoli i szkół, które będą musiały zapewnić bezpieczne posiłki wszystkim dzieciom.

Wprowadzenie tych zmian do ustawy daje szanse dzieciom na diecie bezglutenowej na równe traktowanie i poprawę jakości ich życia w sferze społecznej, psychicznej i fizycznej. Dzięki zmianom podniesiemy świadomość dyrektorów, nauczycieli, intendentów, pracowników szkolnych kuchni i firm cateringowych na nasz temat. 

Dlatego apelowaliśmy w sejmie do wszystkich osób, które będą podejmować decyzje w sprawie losów tej ustawy: dzieci na dietach pilnie potrzebują uwagi i wsparcia. Nie dotyczą ich żadne podziały polityczne, zasługują na równe traktowanie i opiekę, a rolą dorosłych jest im to zapewnić.

Trzymajcie kciuki, by prace dla ustawą przebiegły jak najszybciej. Ufamy że tak będzie i obiecujemy czuwać nad każdym etapem prac.

Dziękujemy bardzo Panu Posłowi Bartoszowi Romowiczowi za niezwykle udaną współpracę w ramach naszego Zespołu. Dziękujemy także Paniom Posłankom: Elżbiecie Burkiewicz, Żanecie Cwalinie-Śliwowskiej oraz Mai Nowak za wspólne wystąpienie.

Podczas konferencji dla dziennikarzy Stowarzyszenie reprezentowały: Małgorzata Źródlak, Paulina Sabak-Huzior oraz Daria Kostrzewska-Jafiszow.

Zdjęcia: KP Polska 2050-Trzecia Droga oraz Daria Kostrzewska-Jafiszow

Zmieniamy prawo! Projekt ustawy na rzecz dzieci z celiakią w sejmie