Wykaz produktów bezglutenowych

Lista polskich produktów licencjonowanych z symbolem Przekreślonego Kłosa (stan na 10 września 2021 r., plik pdf do pobrania).

Są to produkty polskich firm, które otrzymały od naszego Stowarzyszenia licencję na używanie polskiego i międzynarodowego symbolu Przekreślonego Kłosa w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego (ELS). Wykaz zawiera niemal 80 firm i ponad 2 200 produktów. Większość produktów jest dostępna w całej Polsce w sieciach handlowych i mniejszych sklepach.

Na polskim rynku są obecne również produkty zagranicznych firm licencjonowanych, takich jak: Schär, Elovena, Nestle, Sam Mills, Schnitzer, 3Pauly, Bauckhof, Hammermühle, Molino Nicoli, Proceli, Almondy, Barkat i wielu innych.

Na rynku jest wiele tysięcy produktów bezglutenowych, producenci opisują je w przeróżny sposób. Nasze Stowarzyszenie, podobnie jak wszystkie europejskie stowarzyszenia zrzeszone w AOECS, poleca produkty oznaczone licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa. Takie wyroby spełniają standardy AOECS, są regularnie badane, a zakłady produkcyjne audytowane pod kątem produkcji bezglutenowej.

Aż 97% osób na diecie bezglutenowej chciałoby znaleźć licencjonowany symbol Przekreślonego Kłosa na wszystkich produktach bezglutenowych – wyniki ankiety.

Przepisy dotyczące produktów bezglutenowych

Z dniem 20 lipca 2016 r. uchylono rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu. Wymagania dla oznakowania żywności bezglutenowej od dnia 20 lipca 2016 r. regulowane są przez przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.

Wprowadzanie do obrotu produktów bezglutenowych lub o zmniejszonej zawartości glutenu nie wymaga powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Znak Przekreślonego Kłosa

W świetle wykładni Głównego Inspektoratu Sanitarnego produkt może zostać oznaczony jako bezglutenowy, jeśli jego producent gwarantuje, że zawiera on poniżej 20 ppm glutenu (20 miligramów na kilogram). Producent może go wówczas opisać jako „produkt bezglutenowy”. Istnieje też możliwość dodatkowego oznaczenia takiego produktu symbolem graficznym, co znacznie ułatwia zakupy. Producent może oznaczyć swój wyrób wymyślonym przez siebie znakiem, albo może otrzymać prawo do używania znaku licencjonowanego, co w świetle badań ankietowych (poniżej) zdecydowanie preferują bezglutenowi konsumenci.

Serdecznie zapraszamy Producentów zainteresowanych powiększeniem swej oferty o produkty bezpieczne dla osób z celiakią na stronę www.przekreslonyklos.pl

Informujemy, że w Polsce istnieje tylko jedna licencja na znak Przekreślonego Kłosa, będąca częścią wspólnego Europejskiego Systemu Licencyjnego (ELS)

Znak Przekreślonego Kłosa przedstawiony obok jest zarówno polskim, jak i międzynarodowym symbolem oznaczającym bezpieczną żywność bezglutenową. Nasze Stowarzyszenie jest jedyną organizacją uprawnioną do udzielania licencji na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na terenie Polski (na mocy umowy z AOECS).  Żadna inna organizacja w Polsce nie udziela licencji na używanie zastrzeżonego znaku Przekreślonego Kłosa i nie przeprowadza w związku z tym audytów w zakładach produkcyjnych, niezbędnych do udzielenia zgody na umieszczenie Znaku na opakowaniu. Symbol Przekreślonego Kłosa jest zastrzeżonym na terenie całej UE znakiem towarowym i jego użycie bez licencji jest zabronione. Także użycie znaków podobnych do symbolu zastrzeżonego.

Wszystkie produkty oznaczone symbolem licencjonowanym według standardów AOECS widnieją w WYKAZIE PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH zarówno na stronie www.celiakia.plwww.przekreslonyklos.pl jak i na stronie AOECS, a tym samym informacja o nich jest dostępna konsumentom w całej Europie.

Producent oczywiście może oznaczyć swój produkt dowolnym innym symbolem, jednak obecność symbolu licencjonowanego oznacza, że producent taki spełnia wymogi Standardu AOECS.  A zatem regularnie bada zawartość glutenu w produktach oznaczonych Przekreślonym Kłosem, współpracuje ze Stowarzyszeniem i ma odpowiednio przygotowany zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są wyroby bezglutenowe, co jest potwierdzone podczas regularnych audytów.

Kwestia audytu w zakładzie jest niezwykle ważna ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktów bezglutenowych podczas całego procesu produkcyjnego.

Zaufanie konsumentów

Bezglutenowi konsumenci w zdecydowanej większości preferują produkty oznaczone licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone przez Coeliac UK oraz przez nasze Stowarzyszenie.

Poniżej przedstawiamy najnowsze wyniki ankiety przeprowadzonej na ten temat:

Przekreślony Kłos - ankieta  

Więcej informacji o wynikach ankiety dostępnych jest TUTAJ.