1,5 % dla Stowarzyszenia

Przekaż 1,5 % podatku na działalność Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Fundusze są przeznaczane przez nas w całości na realizację misji Stowarzyszenia:

  1. Prowadzimy Centrum Diety Bezglutenowej w Warszawie dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej. Jest to miejsce, w którym udzielamy fachowego poradnictwa dietetycznego oraz praktycznego wsparcia dla osób otrzymujących diagnozę i pozostawianych dalej samym sobie z wyzwaniem, jakim przejście na dietę bezglutenową. Udzielamy porad na miejscu (3 dyplomowane dietetyczki), w formie spotkań online, drogą mailową lub telefonicznie. Wszystkie porady są bezpłatne i nie tylko dla członków Stowarzyszenia.
  2. Drukujemy i bezpłatnie przekazujemy materiały edukacyjne, w szczególności poradnik „Celiakia i dieta bezglutenowa”. Poradnik jest wysyłany do lekarzy, dietetyków i bezpośrednio do osób chorych, wszystkich którzy wyrażą chęć jego otrzymania. Do tej pory wysłaliśmy ponad 100 000 egzemplarzy.
  3. Organizujemy bezpłatne spotkania, warsztaty kulinarne, konferencje i różnego rodzaju wydarzenia dla dzieci i dorosłych na diecie bezglutenowej w wielu miastach Polski. Z racji pandemii częściej organizujemy wydarzenia w formie online, głównie webinarów edukacyjnych.
  4. Prowadzimy konsumencką akcję badania produktów pod kątem zawartości glutenu – dzięki wpływom z 1,5 % podatku możemy sprawdzać, czy producenci oferują nam bezpieczną żywność bezglutenową.

Dzięki pieniądzom z 1,5% Stowarzyszenie może skuteczniej wypełniać swoją misję, czyli upowszechniać wiedzę na temat celiakii i diety bezglutenowej oraz skutecznie zmieniać Polskę w kraj przyjazny osobom na diecie bezglutenowej.

Nr KRS Stowarzyszenia: 0000273781

   

Do końca 2022 r. można było przekazywać 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego.

Oto kwoty przekazane dla naszego Stowarzyszenia za poszczególne lata:

2009 – 52 705,48 zł
2010 – 65 958,48 zł
2011 – 94 045,90 zł
2012 – 137 980,83 zł
2013 – 139 362,79 zł
2014 – 138 858,16 zł
2015 – 167 689,14zł
2016 – 171 169,67 zł
2017 – 189 127,79 zł
2018 – 209 408,95 zł
2019 – 205 746,46 zł
2020 – 224 725,01 zł
2021 – 230 281,56 zł
2022 – 343 990,82 zł