Przekreślony Kłos

Znak Przekreślonego Kłosa na certyfikowanych produktach bezglutenowych jest zarówno międzynarodowym, jak i polskim symbolem bezpiecznej żywności bezglutenowej. Certyfikacja oznacza, że produkt jest wytwarzany z bezpiecznych surowców, regularnie badany pod kątem zawartości glutenu, a zakład produkcyjny audytowany zgodny ze Standardem AOECS do produkcji bezglutenowej. Aż 97% ankietowanych przez nasze Stowarzyszenie konsumentów chciałoby, aby wszystkie produkty bezglutenowe były certyfikowane znakiem Przekreślonego Kłosa. Jesteśmy jedyną organizacją uprawnioną do certyfikacji i udzielania licencji na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na terenie Polski (na mocy umowy z AOECS).  Symbol Przekreślonego Kłosa jest zastrzeżonym znakiem towarowym, więc stosowanie go bez licencji jest niezgodne z prawem.

Certyfikowane produkty bezglutenowe

Certyfikowane produkty bezglutenowe

Aktualna lista certyfikowanych polskich produktów bezglutenowych ze znakiem Przekreślonego Kłosa.

Aktualności ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Aktualności ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Najświeższe informacje na temat firm i bezglutenowych produktów certyfikowanych.

Certyfikowani producenci

Certyfikowani producenci

Licencję na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na produktach bezglutenowych posiada w Polsce około 80 producentów żywności.

Jak uzyskać licencję

Jak uzyskać licencję

Zapoznaj się z informacjami jak poddać się certyfikacji i uzyskać znak Przekreślonego Kłosa.