Przekreślony Kłos

Licencjonowany znak Przekreślonego Kłosa jest zarówno międzynarodowym, jak i polskim symbolem bezpiecznej żywności bezglutenowej. Jego obecność na opakowaniu oznacza, że produkt jest regularnie badany pod kątem zawartości glutenu, a zakład produkcyjny audytowany zgodny ze standardem AOECS. Aż 97% ankietowanych przez nasze Stowarzyszenie konsumentów chciałoby, aby wszystkie produkty bezglutenowe oznaczone były licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa. Jesteśmy jedyną organizacją uprawnioną do udzielania licencji na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na terenie Polski (na mocy umowy z AOECS).  Symbol Przekreślonego Kłosa jest zastrzeżonym znakiem towarowym, więc stosowanie go bez licencji jest niezgodne z prawem.

Wykaz produktów bezglutenowych

Wykaz produktów bezglutenowych

Wykaz produktów bezglutenowych polskich producentów posiadających licencję na znak Przekreślonego Kłosa.

Aktualności ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Aktualności ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Najświeższe informacje na temat firm i produktów bezglutenowych.

Producenci z licencją

Producenci z licencją

Licencję na znak Przekreślonego Kłosa posiada w Polsce ponad 80 producentów żywności.

Jak uzyskać licencję

Jak uzyskać licencję

Zapoznaj się z informacjami jak uzyskać znak Przekreślonego Kłosa.