Przekreślony Kłos

Licencjonowany znak towarowy Przekreślony Kłos na produkcie bezglutenowym stanowi najlepsze możliwe potwierdzenie jego bezpieczeństwa dla osób z celiakią. Oznacza, że produkt nie tylko spełnia nakazane prawem normy dla wyrobu bezglutenowego, ale także dodatkowe szczegółowe zasady Standardu AOECS do produkcji bezglutenowej. To oznacza, że jest wytwarzany z kontrolowanych surowców, regularnie badany pod kątem zawartości glutenu, a zakład produkcyjny jest audytowany przez niezależnych audytorów. Aż 97% ankietowanych przez nasze Stowarzyszenie konsumentów chciałoby, aby wszystkie produkty bezglutenowe były oznaczane symbolem Przekreślonego Kłosa. Jesteśmy jedyną organizacją uprawnioną do udzielania licencji na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na terenie Polski (na mocy umowy z AOECS).  Symbol Przekreślonego Kłosa jest zastrzeżonym znakiem towarowym, więc stosowanie go bez licencji jest niezgodne z prawem.

Certyfikowane produkty bezglutenowe

Certyfikowane produkty bezglutenowe

Aktualna lista certyfikowanych polskich produktów bezglutenowych z licencjonowanym symbolem Przekreślonego Kłosa.

Aktualności ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Aktualności ze znakiem Przekreślonego Kłosa

Najświeższe informacje na temat firm i bezglutenowych produktów certyfikowanych z licencją.

Certyfikowani producenci

Certyfikowani producenci

Licencję na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na produktach bezglutenowych posiada w Polsce około 80 producentów żywności.

Jak uzyskać licencję

Jak uzyskać licencję

Zapoznaj się z informacjami jak poddać się certyfikacji i uzyskać licencję na używanie znaku Przekreślonego Kłosa.