Dziecko na diecie – relacja ze spotkania rodziców w Warszawie

Choroba przewlekła, jaką niewątpliwie jest celiakia, jest zawsze niepożądaną sytuacją dla dziecka, często niezrozumiałą i trudną do zaakceptowania. Emocjonalne nastawienie do choroby może działać pozytywnie i być motywacją do przestrzegania diety lub przeszkodą w podporządkowaniu się jej wymogom. Bardzo ważne jest to, jak dziecko czy nastolatek przeżywa chorobę i co o niej myśli. Co myślą jego rodzice, koledzy i inne osoby z otoczenia. Po diagnozie zmienia się funkcjonowanie psychiczne i społeczne dziecka. Jak mu w tym mądrze towarzyszyć i pomagać?

Grupa rodziców dzieci na diecie bezglutenowej spotkała się w sobotę 6 kwietnia w Warsztacie Warszawskim, by porozmawiać o tym i innych ważnych dla nas kwestiach. Byli wśród nas głównie rodzice młodszych dzieci, ale tematy przewijające się podczas dyskusji dotyczyły problemów, które dotykają nie tylko przedszkolaków czy uczniów.
Zaczęliśmy od podstawowych problemów, z jakimi wszyscy mamy do czynienia – brakiem świadomości istnienia celiakii oraz trudnościami, jakie napotykamy stosując dietę bezglutenową. Każdy z nas, rodziców, mógł podzielić się własnym doświadczeniem sprzed diagnozy dziecka, z tym jak radziliśmy sobie z akceptacją choroby i ogromnej zmiany w życiu całej rodziny, jaka wiąże się ze ścisłym stosowaniem diety bezglutenowej w domu i poza nim. Niektórzy z obecnych są na początku tej drogi, więc wymiana myśli i doświadczeń w takiej sytuacji jest bezcenna. Dzieliliśmy się także rozwiązaniami praktycznymi dotyczącymi wyjazdów, wakacji, imprez urodzinowych, wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach.

Dyskusja była tak ożywiona, że szkoda nam było czasu na przerwę, a trzy godziny minęły w okamgnieniu.
To pierwsze ze spotkań tego typu, będziemy organizować następne i już teraz zapraszamy na nie wszystkich rodziców młodszych i starszych celiaków.

Małgorzata Źródlak

Dziecko na diecie – relacja ze spotkania rodziców w Warszawie