Europejska Noc Naukowców za nami…

europejska noc naukowcow w olsztynie 12Zakończyła się Europejska Noc Naukowców Fusion Night w Olsztynie . Ponad 10 tysięcy uczestników popularno-naukowych warsztatów, wykładów, eksperymentów i pokazów to bilans, który potwierdza tezę, że nauka ma ogromną moc przyciągania. Na odwiedzających czekało ponad 70 spotkań z nauką, podczas których dzieci, młodzież, a także dorośli mogli wejść do niedostępnych na co dzień laboratoriów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i pracowni Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.
Noc Naukowców w Olsztynie była okazją aby PRZYJŚĆ PO ZDROWIE. Każdy dorosły uczestnik pokazów mógł samodzielnie wykonać bezpłatny test na celiakię. Spośród 300 osób, które poddało się badaniu w kierunku celiakii aż u 5 wykryto obecność przeciwciał przeciwko transgluteminazie tkankowej (tTG). Na pytania związane z dalszym postępowaniem i diagnostyką odpowiadała dr inż. Urszula Krupa-Kozak, która wygłosiła również wykład pt. „Celiakia? Czy na pewno mi to nie grozi?” Po wykładzie osoby zainteresowane problemem celiakii miały możliwość spotkania się z przedstawicielkami Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakia i na diecie Bezglutenowej Mileną Chyczewską i Beatą Nehrebecką, które opowiedziały o działalności Stowarzyszenia.