Komunikat Watykanu w sprawie komunii „bezglutenowej” – komentarz Stowarzyszenia

W związku z wydaniem przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów listu w sprawie komunii św. „bezglutenowej” i „z niewielką zawartością glutenu” oraz wynikłych z tego dyskusji i nieporozumień wyjaśniamy, że komunikat nie neguje hostii dla osób chorych na celiakię. Zgodnie z jego treścią „Hostie całkowicie pozbawione glutenu są materią eucharystyczną nieważną. Materią ważną są hostie częściowo pozbawione glutenu i te, w których jest obecna wystarczająca ilość glutenu do otrzymania wypieku chleba”. Co to oznacza?

W praktyce oznacza to, że komunikanty dla osób z celiakią MUSZĄ być wypieczone WYŁĄCZNIE ze skrobi pszennej bezglutenowej i wody, bez żadnych innych dodatków. Od 2009 roku w Polsce są one produkowane w taki sposób, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i nazywane są „niskoglutenowymi”. Pomimo nazwy „niskoglutenowe” zawierają dopuszczalną przez prawo dla produktu bezglutenowego ilość glutenu, czyli poniżej 20 ppm. Ta niewielka ilość glutenu wystarczy, aby „niskoglutenowe” komunikanty były zgodne ze wskazaniami prawa kanonicznego, a równocześnie aby były bezpieczne dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej.
Skąd taki wymóg prawa kanonicznego? Otóż Zgodnie z art.3 Kan. 926 Kodeksu Prawa Kanonicznego „Przy sprawowaniu Eucharystii, według starożytnej tradycji Kościoła łacińskiego, kapłan winien używać chleba przaśnego, gdziekolwiek odprawia”. Stąd aby zachować ważność materii eucharystycznej, hostie te muszą być przygotowane z niewielką ilością glutenu, zatem na bazie skrobi pszennej bezglutenowej.

Dlaczego Watykan wydał ten komunikat? Ponieważ w wielu krajach zdarza się, że produkcji hostii dla bezglutenowców podejmują się firmy bez stosownej akredytacji Kościoła, na bazie składników niezgodnych z wymogami prawa kanonicznego, czyli np. z użyciem mąki kukurydzianej, ryżowej czy z dodatkiem gumy guar. Natomiast komunikant powinien składać się wyłącznie z mąki i wody.
Podsumowując: zgodnie z treścią wspomnianego listu wydanego przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uspokajamy, że komunia św. niskoglutenowa dostępna w Polsce jest ważną materią eucharystyczną.

Zainteresowanych odsyłamy do treści komunikatu: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20170615_lettera-su-pane-vino-eucaristia_pl.html
Jednocześnie przypominamy, że w Polsce firma Christ posiada w swojej ofercie komunikanty niskoglutenowe dla osób chorych na celiakię i na diecie bezglutenowej ze znakiem Przekreślonego Kłosa. Ostatnie wyniki na zawartość komunikantów niskoglutenowych firmy Christ wykazały poniżej 5 ppm (mg/kg) glutenu. Firma posiada także zezwolenie Kościoła na produkcję komunikantów.