Kontrola w firmie RADIX-BIS – ciąg dalszy naszych interwencji

W niektórych produktach naturalnie bezglutenowych, które zbadaliśmy w listopadzie 2014 roku, wykryliśmy poważne przekroczenia norm dopuszczalnej zawartości glutenu. Szczegółowe wyniki są tutaj. Zgłosiliśmy przekroczenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zlecił kontrole swoim wojewódzkim oddziałom.

Jedna z firm, której produkty były zanieczyszczone glutenem to RADIX-BIS Janusz Baranowski:

  • mąka z cieciorki –  masa 500 g,  zawartość glutenu w ppm:                 139,0 ± 54,5
  • mąka z ryżu brązowego – masa 500 g, zawartość glutenu w ppm:        193,4 ± 75,8

Poniżej przedstawiamy pismo, które otrzymaliśmy w związku z kontrolą w tej firmie. Generalnie pisma urzędowe mają specyficzny styl i swoistą poetykę, dlatego przygotowaliśmy jego krótkie streszczenie. Mamy nadzieję, że inspektoraty sanitarne działają lepiej niż piszą. Z naszej strony dodamy, że będziemy nadal przyglądać się firmie RADIX-BIS. Przypominamy, że kontrole inspekcji sanitarnych są przeprowadzane dzięki badaniom produktów prowadzonym przez Stowarzyszenie i wykrywanym przez nas przekroczeniom prawa żywnościowego. Badania są możliwe dzięki wpłatom z tytułu 1% podatku. Bardzo prosimy o pamięć o Stowarzyszeniu także w tym roku.

Streszczenie

W związku z pismem od Głównego Inspektora Sanitarnego (efekt VIII tury naszych badań produktów) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Pruszcza Gdańskiego przeprowadził kontrolę w firmie RADIX-BIS Janusz Baranowski. Sprawdzono oznakowanie dotyczące glutenu. W wyniku tej kontroli stwierdzono naruszenie przepisów prawa żywnościowego (nieprawidłowości w oznakowaniu mąki kukurydzianej i kaszy kukurydzianej) i skierowano 2 wnioski o wymierzenie kary pieniężnej. Instancja wyższego szczebla uznała te wnioski za zasadne i wszczęła odpowiednie postępowanie administracyjne.

Firma RADIX-BIS Janusz Baranowski podjęła natychmiastowe działania w sprawie zmiany etykiet oraz wycofania nieprawidłowo oznakowanych produktów z obrotu handlowego.

W wyniku kontroli z 24.11. 2014 przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzili, że mąki: sojowa, z cieciorki, z ryżu brązowego oraz kasza kukurydziana o wadze 1 kg posiadają już informację – „produkt może zawierać śladowe ilości glutenu”. Natomiast kasza kukurydziana o wadze 400g oraz kasza gryczana prażona i kasza gryczana krakowska nie mają tego ostrzeżenia, gdyż firma RADIX-BIS posiada odpowiednie zaświadczenia (atesty jakościowe) od producentów surowca lub wyniki badań na zawartość glutenu.
Anna Marczewska

Oryginał pisma PPIS

pismo_radix1 pismo_radix2 pismo_radix3

Kontrola w firmie RADIX-BIS – ciąg dalszy naszych interwencji