Dziecko na diecie – psycholog radzi

Dziecko na diecie. Jak pomóc dziecku zaakceptować dietę bezglutenową? Jak nauczyć je zdrowego stylu życia na diecie, która będzie mu towarzyszyła całe życie? Jak sprawić żeby nie czuło się gorsze od rówieśników i wzrastało w poczuciu własnej wartości?

Dziecko z celiakią czy alergią na gluten powinno być traktowane tak samo, jak inne dzieci. Nie można go izolować lub tworzyć wokół niego atmosfery poważnej choroby i niepełnosprawności. Mały bezglutenowiec trzymany pod kloszem i w ten sposób „chroniony” przed złym, „glutenowym” światem będzie odbierał swoją chorobę jako kalectwo. A przecież zależy nam na tym, aby nie czuł się gorszy od rówieśników tylko dlatego, że nie może jeść glutenu.

Oto kilka rad psychologa, które mogą pomóc. Należy:
 •  konsekwentnie, spokojnie i w sposób zrozumiały dla dziecka tłumaczyć mu, jak ważne dla jego zdrowia jest ścisłe przestrzeganie diety bezglutenowej;
 • nigdy nie krytykować „innego” smaku bezglutenowych potraw, nie uznawać jedzenia dziecka za gorsze czy mniej smaczne, starać się przygotowywać jak najwięcej bezglutenowych
  potraw dla wszystkich domowników i nakłonić bliskich, krewnych i znajomych do podobnej postawy;
 • pomagać dziecku i wspierać je w przestrzeganiu ograniczeń w jadłospisie;
 • dyskretnie uczestniczyć w przeżyciach (i kłopotach) swojego dziecka, okazując gotowość do rozmowy, wysłuchania i zrozumienia bez krytyki i pouczeń;
 • przezwyciężać tendencję do nadopiekuńczości i ochrony dziecka przed rówieśnikami i przed trudnymi sytuacjami;
 • nie ograniczać dziecku kontaktów z rówieśnikami, starać się, aby uczestniczyło w miarę możliwości w wyjazdach, zielonych szkołach, spotkaniach, urodzinach, koloniach i obozach z wyżywieniem bezglutenowym itd.;
 • unikać specjalnego, ulgowego traktowania dziecka dla wynagrodzenia „złego losu”, nie użalać się nad nim, starać się nie wytwarzać wokół dziecka atmosfery choroby, raczej wspólnie uznać konieczność stosowania diety za specyfikę organizmu i przejaw dbałości o zdrowy styl życia;
 • nie ulegać manipulacjom dziecka, jeśli próbuje wykorzystywać chorobę dla osiągnięcia swoich celów;
 • wzbudzać w dziecku poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, stopniowo uczyć zasad przygotowywania bezpiecznych posiłków;
 • zachęcać do wspólnego przygotowywania bezglutenowych potraw;
 • konsekwentnie wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości.