Petycja Stowarzyszenia w kilku ministerstwach

Petycja Stowarzyszenia „STOP dyskryminacji osób z celiakią – domagamy się refundacji” trafiła nie tylko do Ministerstwa Zdrowia, ale także do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Treść petycji można przeczytać na stronach ministerstw:

Ministerstwa mają ustawowe trzy miesiące od terminu złożenia petycji na przesłanie odpowiedzi. Czekamy!

Problem chorób przewlekłych i żywienia w przedszkolach został dostrzeżony także przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwrócił się on do Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Zdrowia z prośbą o o podjęcie działań w celu zapewnienia wszystkim dzieciom równych szans w dostępie do opieki przedszkolnej. Dokładny tekst oświadczenia można znaleźć tutaj: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-gdy-przedszkole-nie-chce-przyjac-dziecka-z-przewlekla-choroba

Petycja Stowarzyszenia w kilku ministerstwach