Przedszkola publiczne a dieta bezglutenowa

W miniony poniedziałek 13 stycznia 2020 r. w Koszalinie podjęto ważną dyskusję na temat diety bezglutenowej oferowanej przez publiczne przedszkola. Udział w dyskusji wzięła kadra nauczycielska Przedszkola nr 9  „Bursztynek” przy ul. Juliana Tuwima 1 oraz Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka przy ul. Rzemieślniczej 6.

Rozmowa skoncentrowana była wokół dziecka z innymi potrzebami żywieniowymi. Niewątpliwie życie codzienne dziecka będącego na diecie bezglutenowej wymaga pewnego przeorganizowania otoczenia i zmiany myślenia osób pełniących nad nim opiekę. To od otwartości i chęci poddania się tej zmianie dyrekcji, nauczycieli i pracowników kuchni danej placówki zależy, czy dziecko na diecie bezglutenowej będzie wzrastało w przyjaznym otoczeniu rozumiejącym jego potrzeby, czy też nie.

Nauczyciele zaakcentowali problem zgłaszania diety bezglutenowej u dziecka bez orzeczenia lekarskiego. Co wtedy? W praktyce część rodziców ordynuje dzieciom dietę bezglutenową bez zaleceń lekarskich, oczekując, że przedszkole będzie oferowało taki sposób żywienia ich dziecku. Wspólnie zastanawialiśmy się, gdzie jest granica, której przekraczać nie należy.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym tego typu, inicjującym kolejne spotkania, których celem będzie wypracowanie wewnątrzprzedszkolnych procedur zmierzających do oferowania diety bezglutenowej dzieciom ze wskazaniami lekarskimi.

Ja mam z kolei cichą nadzieję, że już niebawem w Koszalinie będzie przedszkole należące do programu MENU BEZ GLUTENU. Swoje nadzieje pokładam w poznanej kadrze nauczycielskiej, która jest otwarta na wiedzę i zmiany.

Barbara Domaracka
Oddział Koszalin

Przedszkola publiczne a dieta bezglutenowa