Przekreślony Kłos – Twoja pomoc w zakupach? Podziel się opinią

Czy kupując produkty bezglutenowe kierujesz się ich oznaczeniem? Czy znak towarowy Przekreślony Kłos, który widnieje wyłącznie na produktach certyfikowanych, jest dla Ciebie ważny i pomocny? Bardzo prosimy – podziel się z nami swoją opinią na ten temat.

Już 15 lat nasze Stowarzyszenie w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego i Standardu AOECS certyfikuje bezglutenowe wyroby polskich producentów. Jeśli zakłady produkcyjne spełniają wszystkie wymagania wynikające z zasad certyfikacji, udzielamy licencji na używanie znaku Przekreślonego Kłosa na konkretnych produktach. A wszystko po to, abyśmy jako bezglutenowi konsumenci mieli jak najszerszy dostęp do bezpiecznej certyfikowanej żywności.

Czy obecność znaku Przekreślonego Kłosa na produktach jest dla Ciebie ważna i pomaga w zakupach? Czekamy na Twoją opinię!

ANKIETA na temat znaku Przekreślonego Kłosa (klik)

Dlaczego Twoja opinia jest dla nas ważna?

Zespół licencyjny naszego Stowarzyszenia współpracuje z kilkudziesięcioma producentami żywności bezglutenowej, sieciami handlowymi, AOECS oraz jednostką audytującą zakłady produkcyjne. Żeby móc sprzedawać produkty certyfikowane, każda firma musi spełnić szereg wymagań opisanych w Standardzie AOECS. Kontrolujemy wyniki badań na zawartość glutenu w produktach i koordynujemy specjalistyczne audyty w zakładach produkcyjnych. Dbamy o to, by kadra zarządzająca oraz pracownicy zakładu znali temat celiakii, glutenu i żywności bezglutenowej. 

Dla nas to codzienna mrówcza praca z dokumentami, sprawdzanie badań i etykiet, sprawozdań z audytów, częste kontakty z poszczególnymi działami w firmach, spotkania, podpisywanie umów i aneksów do umów. A potem sporządzanie wykazów produktów i ich publikowanie, informowanie o nowościach itd. Ale jest to jedno z najważniejszych działań Stowarzyszenia, dzięki któremu znacznie poprawiliśmy w Polsce dostępność i bezpieczeństwo bezglutenowych produktów. Z pewnością potwierdzą to osoby, które są na diecie od lat.

Czy znak Przekreślonego Kłosa, a tym samym certyfikowanie produktów bezglutenowych, to dla Ciebie także ważna sprawa? Czekamy na Twoje zdanie i odpowiedzi w ankiecie, wynikami podzielimy się po jej zakończeniu. Dziękujemy!

Przekreślony Kłos – Twoja pomoc w zakupach? Podziel się opinią