Wyniki badania produktów na obecność glutenu – listopad 2023

W ramach konsumenckiej akcji Stowarzyszenia Badamy produkty na zawartość glutenu tym razem poddaliśmy analizie 21 wyrobów dostępnych w polskich sklepach. Produkty do badań wybraliśmy na podstawie propozycji, jakie otrzymaliśmy od Was poprzez nasze media społecznościowe. Wzięliśmy też pod uwagę ich dostępność dla jak najszerszego grona konsumentów. Kilka produktów było oznaczonych jako bezglutenowe, pozostałe są bezglutenowe z natury lub bez ostrzeżeń o możliwej zawartości glutenu na etykiecie. Jakie są wyniki?

Zbadaliśmy w dwóch akredytowanych laboratoriach następujące produkty:

    

Jakie są wyniki badań?

Wyniki prezentują się bardzo dobrze. Żaden spośród badanych produktów nie zawiera glutenu. To bardzo dobra informacja! ALE jeśli chodzi o wyniki badań produktów z natury niezawierających glutenu i bez ostrzeżenia o glutenie, musimy pamiętać, że są to jedynie jednostkowe wyniki badania konkretnej partii. Pojedyncze badanie nigdy nie daje nam 100% gwarancji, że następna partia też będzie wolna od glutenu. To już zależy od wielu czynników, m.in. czystości surowca, warunków w zakładzie konfekcjonującym itd.

Czy produkty z czystą etykietą i bez ostrzeżenia o możliwej zawartości glutenu są zawsze dla nas bezpieczne?

Nie mamy takiej pewności. Jeżeli producent użyje surowca zawierającego gluten, musi taką informację podać na etykiecie gotowego wyrobu. Natomiast jeśli go świadomie nie użyje, a uzna, że w procesie produkcji istnieje możliwość krzyżowego zanieczyszczenia glutenem, może o tym ostrzec na etykiecie. Ale UWAGA- zamieszczenie takiego ostrzeżenia jest dobrowolne (podstawa prawna). Zatem skoro ostrzeganie o możliwej zawartości glutenu nie jest obowiązkiem, a jedynie stanowi dobrą praktykę produkcyjną danego producenta, nigdy nie będziemy mieć pewności czy produkt bez ostrzeżeń zawsze jest bezpieczny!

Nasze doświadczenie pokazuje, że sytuacje są bardzo różne. Coraz więcej producentów posiada wdrożone systemy jakości (np. IFS czy BRC), które obligują ich do monitorowania alergenów w zakładzie. Zatem bezpieczniej kupować produkty firm, które informują na etykiecie o alergenach innych niż gluten.

Badania produktów na zawartość glutenu są finansowane z wpłat z tytułu 1,5% podatku. W sumie przez 13 lat przeprowadziliśmy już 28 tur badań, w których przetestowaliśmy łącznie 623 produkty. Z przebadanych produktów aż 62 stanowiły zagrożenie dla osób z celiakią. Dzięki tej akcji wyeliminowaliśmy z rynku wiele źle oznaczanych produktów i podnieśliśmy świadomość producentów na temat zagrożeń związanych z glutenem. Z całego serca dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają nasz projekt!

Wyniki badania produktów na obecność glutenu – listopad 2023