Ciepły posiłek w szkole dla każdego ucznia – czy na pewno?

Czy zgodnie ze zmianami przepisów uczniom szkół podstawowych, którzy są na diecie bezglutenowej, przysługuje ciepły posiłek, tak jak pozostałym dzieciom? Chcąc uzyskać odpowiedź na to ważne pytanie, skierowaliśmy pismo do 16 urzędów wojewódzkich.

Z początkiem września uzyskaliśmy informację o nowelizacji Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, 2432). Pojawiła się tu znacząca zmiana w dotychczasowych przepisach. Mianowicie nowelizacja ustawy (a dokładnie dodany art. 106a), wprowadziła obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia.

„Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

  1. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.”

W pismach, które skierowaliśmy do 16 urzędów wojewódzkich zapytaliśmy wojewodów, czy to oznacza, że dostęp do jednego ciepłego posiłku w świetle przytoczonych zapisów mają także uczniowie szkół podstawowych z celiakią i na diecie bezglutenowej przy założeniu, że rodzic dobrowolnie wyraża chęć wniesienia opłaty za taki posiłek?

Czekamy na odpowiedzi poszczególnych wojewodów. Jeżeli będą one pozytywne, to wszyscy mamy szansę znaleźć się w nowej, szkolnej rzeczywistości, w której nasze dzieci będą mogły w sposób równy korzystać ze szkolnej stołówki. Pozostaje pytanie, czy wszystkie szkoły będą miały warunki na to, aby należycie przygotowywać bezglutenowe posiłki?

Będziemy informować o dalszych krokach w tej ważnej sprawie.

Ciepły posiłek w szkole dla każdego ucznia – czy na pewno?