Interwencja poselska w sprawie celiakii w Ministerstwie Zdrowia

Zgodnie z zapowiedzią – działamy! 21 listopada 2023 r. rano złożyliśmy wspólnie z Panem Posłem Bartoszem Romowiczem interwencję poselską w Ministerstwie Zdrowia. Chcemy by każdy lekarz POZ miał możliwość wstępnego sprawdzenia,  czy jego pacjent ma celiakię. Ministerstwo ma 2 tygodnie na odpowiedź.

Interwencja poselska jest narzędziem kontrolnym, które ma do dyspozycji każdy poseł w ramach pełnienia swojego mandatu. Instytucje publiczne, ale też organizacje i firmy, mają prawny obowiązek udzielenia posłowi w terminie do 14 dni informacji o stanie sprawy, w której poseł zainterweniował.

Złożony dziś dokument dotyczy sprawy bardzo ważnej dla niezdiagnozowanych jeszcze osób z celiakią. Chodzi o dodanie do koszyka podstawowych badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ testów z krwi w kierunku celiakii. Są to przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej i ogólny poziom IgA. Możliwość wstępnej diagnozy przez lekarza rodzinnego jest szczególnie ważna w przypadku tych chorych, którzy nie mają objawów jelitowych celiakii. Zwykle nie trafiają oni do lekarza gastroenterologa. A tylko lekarz tej specjalności może obecnie chorobę zdiagnozować.

Nasi eksperci podkreślają, że jest to bardzo ważny krok, dzięki któremu poprawilibyśmy wykrywalność celiakii w Polsce. Obecnie jest ona na bardzo niskim poziomie, a dla wielu chorych dojście do diagnozy to prawdziwa droga przez mękę, trwająca wiele lat. I mowa o tych pacjentach, którzy w końcu diagnozę celiakii otrzymują. Niestety większość chorych błądzi od lekarza do lekarza i nie wie, że przyczyną ich problemów jest gluten i celiakia. A lista ich powikłań bywa dramatyczna.

Dlatego chcemy usprawnić proces diagnostyczny i jest na to realna szansa.

Planujemy już kolejne działania z Panem Posłem Bartoszem Romowiczem na rzecz osób z celiakią i z innych powodów zdrowotnych stosujących dietę bezglutenową. Będziemy na bieżąco informować o postępach.

Interwencja poselska w sprawie celiakii w Ministerstwie Zdrowia