Pandemia koronawirusa a codzienne funkcjonowanie

Prezentujemy podstawowe informacje dotyczące codziennego funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa. Dotyczą one zasad higieny w nowej rzeczywistości, ale także zakupów oraz kwestii związanych z żywnością.

Jakie metody zapobiegania zakażeniu można stosować?

 • Często myj ręce

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Dbaj o swoją odporność

Odporność buduje przede wszystkim zdrowa dieta. Odżywiaj się zdrowo pamiętając o zjedzeniu 5 porcji warzyw i owoców dziennie oraz wypiciu ok. 2,5 płynów. Unikaj żywności wysoko przetworzonej. Pamiętaj też, aby dobrze się wysypiać.

 • Zachowaj higienę w domu

Dbaj o swoje otoczenie regularnie czyszcząc powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, używając wody z detergentem lub środka dezynfekującego. Odkażaj często swój telefon, np. chusteczkami ze środkiem dezynfekującym. Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas posiłków.

 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady, można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 • Zachowaj bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa. Pamiętaj także, żeby nie podawać ręki na powitanie.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 • Ogranicz wyjścia z domu do minimum. Dzięki temu chronisz siebie i innych.

Jakie działania podjąć w sklepie podczas zakupów?

 • Podczas zakupów jesteśmy współodpowiedzialni za zdrowie swoje i innych osób. Należy utrzymywać odstępy od innych osób.
 • Należy pamiętać o higienie rąk, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem, nieopakowanej, tj. pieczywo, produkty cukiernicze, orzechy itp.
 • Ręce w sklepie mają kontakt z powierzchniami dotykowymi, pieniędzmi. Do pakowania należy używać dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).
 • Należy zwracać też uwagę na właściwą higienę układu oddechowego przebywając w sklepie.

Jakie działania podjąć w domu po zrobieniu zakupów?

 • Należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania żywności. Należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pamiętać o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach.

Czy są zalecane jakieś leki, suplementy, witaminy itp, które mogą podnieść odporność i zabezpieczyć przed zakażeniem?

Podstawową formą ochrony przed zakażeniem jest przestrzeganie zasad higieny. Brak dowodów naukowych na to, aby konkretne leki lub suplementy chroniły przez zakażeniem koronawirusem.

Czy jedzenie czosnku może zapobiec infekcji nowym koronawirusem?

Czosnek to zdrowa żywność, która może mieć pewne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Jednak nie ma obecnie dowodów, że jedzenie czosnku chroni przed nowym koronawirusem.

Jakie płyny dezynfekujące ręce są rekomendowane?

Najlepiej użyć wody z mydłem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca również stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu(min. 60%). Dokładna instrukcja mycia rąk

Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. Informacja EFSA

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność i nie ma dotychczas dowodów, aby miało to miejsce.

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży.

Obróbka termiczna żywności a koronawirus

Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury, np. 60°C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS COV-2.

Źródło: Departament Zdrowia Pacjenta NFZ

Pandemia koronawirusa a codzienne funkcjonowanie