Zmiany w prawie o żywieniu w szpitalach?

Czy nastąpi przełom w żywieniu szpitalnym i dieta bezglutenowa stanie się powszechnie dostępna w trakcie pobytu w szpitalu? Ministerstwo Zdrowia w marcu 2022 r. przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Dotyka on m.in. kwestii diety bezglutenowej i zawiera błędy, dlatego zgłosiliśmy poprawki.

Projekt rozporządzenia powstał w ramach realizacji dwóch dokumentów rządowych: Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W skład projektu wchodzą:

  1. kody i nazwy diet szpitalnych,
  2. rodzaje diet, ich charakterystyka, rekomendowane i przeciwwskazane środki spożywcze wykorzystywane w poszczególnych rodzajach diet oraz wartość odżywcza i energetyczna stosowanych diet szpitalnych,
  3. wzór karty żywienia szpitalnego.

Niestety projekt nowego rozporządzenia zawiera sporo nieścisłości i błędów dotyczących diety bezglutenowej. W praktyce może to skutkować niewłaściwym przygotowywaniem posiłków i brakiem poprawy jakości żywienia pacjentów na diecie bezglutenowej. Dlatego nasze Stowarzyszenie w ramach konsultacji publicznych zgłosiło Ministerstwu Zdrowia uwagi i sugestie zmian, tak aby dostosować nowe rozporządzenie do zasad diety bezglutenowej i faktycznych potrzeb osób jej przestrzegających. Przedstawiamy treść naszego listu tutaj.

W naszym piśmie zwróciliśmy szczególną uwagę na to, że w rekomendacjach dotyczących diety bezglutenowej bardzo ważne są:

  • wyszczególnienie różnych grup produktów dozwolonych i zabronionych,
  • odpowiedni dobór wszystkich surowców do przygotowywania posiłków (także np. wędlin i dodatków), by unikać tych, które mogą stanowić ryzyko dla osób na diecie bezglutenowej,
  • właściwy sposób przygotowywania i podawania posiłków, wykluczający kontakt z glutenem.

Czy nasze postulaty zostaną uwzględnione? Czy uda się dzięki zmianom prawa zwiększyć świadomość na temat diety bezglutenowej wśród szpitalnego personelu? Tego jeszcze nie wiemy. Ważne, że zauważono pacjentów na diecie bezglutenowej i kwestia diety została ujęta w projekcie rozporządzenia.

Kolejny etap to opiniowanie zgłoszonych przez różne podmioty oraz osoby fizyczne uwag, a następnie długa droga legislacyjna. Będziemy o niej informować. Czy nastąpi przełom? Miejmy nadzieję.

Zmiany w prawie o żywieniu w szpitalach?