List do Episkopatu Polski w sprawie komunii św. dla osób na diecie bezglutenowej

Minęło już jedenaście lat od wydania zgody Konferencji Episkopatu Polski na udzielanie komunii św. osobom z celiakią pod postacią komunikantów niskoglutenowych. Udało się to dzięki staraniom Stowarzyszenia. W wielu parafiach takie komunikanty są dostępne, bądź można je samodzielnie dostarczyć do kościelnej zakrystii. Wielu księży słyszało o takiej formie komunii św. dla osób na diecie bezglutenowej.  Nadal jednak są miejsca, w których przyjęcie komunii św. pod postacią specjalnych komunikantów jest niemożliwe.

Dlatego reagując na kolejne zgłoszenie takiego przypadku, skierowaliśmy w ostatnich dniach list do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Zwróciliśmy się do Arcybiskupa o skierowanie prośby do biskupów, aby przypomnieli kapłanom o wszystkich przepisach regulujących kwestię przyjmowania przez osoby z celiakią komunii św. pod postacią niskoglutenowych komunikantów.

Mamy świadomość, że odmowy konsekracji komunikantów przez niektórych księży wynikają z niewiedzy lub mylnej interpretacji listu okólnego Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej z 2017 r. Pamiętamy tytuły medialne informujące, że „Watykan nie zgadza się na komunię bezglutenową”, co jest niezgodne z prawdą. W tamtym czasie opublikowaliśmy na naszej stronie sprostowanie na ten temat: przeczytaj jego treść.

Kolejną kwestią ujętą w naszym liście do Przewodniczącego KEP jest prośba o usunięcie akapitu z Uchwały (nr 25/370/2015) Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących materii Eucharystii warunkującego udzielanie komunii św. niskoglutenowej od uprzedniej zgody ordynariusza, wydanej po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

W naszej ocenie jest to martwy zapis. Część osób z różnych względów nie ma takich zaświadczeń, mimo że są na diecie bezglutenowej z powodów zdrowotnych, czasem innych niż celiakia.

Mamy nadzieję, że nasze prośby zostaną pozytywnie rozpatrzone, będziemy o tym informować.

Przypominamy, że niskoglutenowe komunikanty ze znakiem towarowym Przekreślony Kłos są dostępne w sprzedaży firmy Christ m.in. w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym producenta.

Przypominamy także, że nazwa „niskoglutenowe” została zachowana ze względu na zapisy prawa kanonicznego. Jeśli chodzi o zawartość glutenu, komunikanty te są bezglutenowe i spełniają wszelkie normy prawne pod tym względem.

Na naszej stronie prowadzimy spis parafii, w których możliwe jest przyjęcie komunii św. pod postacią niskoglutenowych komunikantów. Są to parafie, które zostały nam zgłoszone przez osoby na diecie bezglutenowej.  Spis parafii znajdziesz tutaj.

Przeczytaj całą treść listu do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

List do Episkopatu Polski w sprawie komunii św. dla osób na diecie bezglutenowej